تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1391 | 9:12 | نويسنده : ss

  


تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1391 | 9:9 | نويسنده : ss

بهترین هدیه به فرزند

در این مقاله می خواهیم  به این سئوال پاسخ دهیم : چگونه و از چه راههایی می‌توان اعتماد بنفس فرزندان را تقویت کرد؟

 

کودک

 

چرا فرزندان ما دچار ناآرامی و ناسازگاری، ناتوانی در ارتباط مؤثر  والدین و اطرافیان می‌شوند؟ چرا عده ای از نوجوانان در دام گروههای بزهکار و دام اعتیاد گرفتار شده و ذهن و زندگی خود را تباه می‌کنند؟ چرا برخی از دانش آموزان نوجوان ما افت تحصیلی، افسردگی، ناتوانی در استفاده صحیح از رسانه‌های مدرن نظیر اینترنت، ماهواره، موبایل و ... رنجشان می‌دهد؟

پاسخ همه این چراها، یک جمله کوتاه است: دچار ضعف نفس یا احساس حقارت شده اند و راهکار مقابله با همه آسیب‌ها و آفت‌های مذکور فیزیک جمله کوتاه است: تقویت اعتماد بنفس.

در نوشتار حاضر و پی پاسخگویی به این سئوال هستیم. چگونه و از چه راههایی می‌توان اعتماد بنفس فرزندان را تقویت کرد؟

قبل از پرداختن به این مهم بجاست تعریف مجملی از اعتماد بنفس را با هم مرور کنیم:

تعریف اعتماد بنفس

اعتماد بنفس، همان ارزیابی مثبت از خود و یا خود ارزشمندی است. به عبارتی دیگر، اعتماد بنفس به معنای نگرش، ادراک و برداشتی است که شخصی از خود در حوزه‌های مختلف جنسی – سنی، خانوادگی، مذهبی، علمی، اقتصادی و اجتماعی دارد.خلاصه اینکه در مورد ویژگیهای شخصی و شخصیتی درک و نگرش مثبتی داشته باشد.

فرق اعتماد بنفس و غرور

کم نیستند کسانی که اعتماد بنفس و تکیه بر قابلیت‌ها و توانایی‌های خود و مفید دانستن خود در عرصه‌های مختلف زندگی را با تکبر و غرور و خودخواهی مترادف داشته و وجوه تمایز آنها را تشخیص نمی‌دهند لذا بجاست بطور اجمال تفاوت این دو را بدانیم.شخصی که اعتماد بنفس دارد همه دانسته‌های و توانایی‌های خود را نه از جانب خود که از جانب خدا دانسته و همه توانایی‌های مادی و غیرمادی خود را در بستر جلب رضایت خالق خود صرف می‌کند. هر چه بر قدرتش افزوده می‌شود بر تواضع و خداخواهی اش افزوده می‌شود. به خود و به دیگران عشق می‌ورزد.

نباید نسبت به جسم و جنسیت خود احساس بدی داشته باشد. اینکه پایین شهری با بالای شهری هستند. کارگر یا کشاورز و... هستند اینها نباید ملاک ارزش گذاری باشد. آنچه مهم است اصالت فرهنگی، تأکید بر اخلاق و اعتقادات می‌باشد

 

اما شخص خودخواه بدون تکیه و توکّل به خدا و بدون توجه به معیارهای دینی و اخلاقی براساس امیال و غرایز خود عمل نموده و ثروت و قدرت و زیبایی اش را در بستر ارضاء نیازهای خود به کار می‌گیرد. برای رسیدن به اهدافش حاضر به شکستن و خُرد کردن شخصیت دیگران و زیر پا گذاشتن خواست دیگران است.

اعتماد بنفس و خودخواهی در یکجا جمع نمی‌شوند. اساساً شخصی که دچار ضعف نفس می‌شود یا مغرور و متکبر می‌شود و یا در گرداب خود کم بینی و احساس حقارت گرفتار می‌شود. در هر دو صورت در دام معصیت و گناه فرو می‌افتد.

کودک
نشانه‌ها و علائم رشد نایافتگی و ضعف نفس

از کجا می‌توان به ضعف نفس خود و دیگران پی برد؟ خصوصیات رفتاری و روانی افرادی که دچار عدم اعتماد بنفس هستند از این قرار است:

** وابستگی به دیگران و عدم استقلال در تصمیم گیرید

** عدم مراجعه به مشاور، خودسر عمل کردن – انسان خردمند و رشد یافته از تخصص و توان عقلی و علمی دیگران در عرصه‌های مختلف زندگی بهره می‌گیرد

** همه چیز را برای خودش می‌خواهد و خودمحوری و عدم توجه به خواست دیگران

** مسئولیت ناپذیری از دیگر خصوصیات افرادی است که دچار ضعف نفس شده اند. بیشتر شبیه افراد عقب مانده کارهایش را دیگران انجام می‌دهند.

** عدم میانه روی و اعتدال – مثل بچه‌های 2، 3 ساله، یا بشدت می‌خندند و یا بشدت می‌گیرند. همواره دچار افراط و تفریط اند.

** غریزه و نه عقیده را معیار سنجش و تعیین امور دانستن.

** خودنما و خودآرا بودن، و نظر دیگران در طرز پوشش و آراستگی و معیشت را بر نظر عالمان و عاقلان و عارفان ترجیح دادن – کم نیستند افرادی که در خلوت و خانه و خانواده چهره ای عبوس و کلامی خشن و رفتاری آزاردهنده علیه زن و فرزندان دارند امّا در بیرون از منزل رفتاری مهربان و اجتماعی و مسئولیت پذیر دارند.

آثار و عوارض ضعف نفس

خود را ارزشمند ندانستن و احساس حقارت پیامدهای بسیار تلخ و آزار دهنده ای دارد که فهرست و تبیین آنها خود کتابی مستقل و مفصل خواهد شد. لذا جهت اختصار، چند نمونه محوری را مرور کنیم:

** وقت و عمر را نه طلا که کمتر از حلبی دانستن – کسی که خود را ارزشمند نداند و زندگی را در خوردن و خوابیدن و تولیدمثل محدود نماید – از عمر،  این ارزشمندترین نعمت و موهبت الهی بهره ای جز گذران روز و شب بهره ای نمی‌گیرد. عمر را مثل زباله می‌سوزاند. کودکان و نوجوانانی که عمر خود را با ارزش ندانند به راحتی در دام گروههای فاسد خیابانی و گرداب اعتیاد و بیکاری فرو می‌غلتند.

اگر فرزندان ما بیاموزند که در برابر انتقاد دیگران احساس حقارت نکنند، بلکه آنرا همچون هدیه ای گرانبها بپذیرند همواره احساس ارزشمندی و مفید بودن خواهند بود

 

 

** تسلیم پذیری – در مقابل دعوت کنندگان به بیهودگی و ولنگاری و مدگرایی و خودنمایی و خودآرایی، کمترین مقاومت و اراده ای از خود نشان نمی‌دهند. بردگانی رام و مطیع خواهند بود.

 

** افسردگی و احساس پوچی و گوشه گیری و لذت نبردن از زندگی

** افت تحصیلی

** تحقیر دیگران – انسان‌های حقیر، به منظور سرپوش گذاشتن بر حقارت خود دیگران را نیز حقیر می شمارند.

** اضطراب و استرس در مجالس و مجامع مختلف و ناتوانی در ایجاد تعاملی سالم و هدفمند با اطرافیان

** عدم توانایی در استفاده از رسانه‌های مدرن، کودکان و نوجوانانی که احساس حقارت کنند. نه مثل پروانه که بر روی خوبی‌ها و زیبایی‌ها می‌نشیند، که همچون مگس بر روی آلودگیها و عفونت‌های رسانه‌ها مدرن (ماهواره – اینترنت – موبایل – فیلم‌ها و نشریات) می‌نشیند و بدیها را جلب و جذب می‌کنند.

کودک

عوامل ارزیابی مفید از خود

چه عواملی موجب می‌شود که فرزندان ما احساس، اعتماد بنفس و خود ارزشمندی بنمایند؟

تحقیقات و داده‌های پژوهش‌های رواشناختی نشان می‌دهد همه ما بویژه کودکان و نوجوانان بوسیله 5 عامل مهم به سکوی بلند اعتماد بنفس می‌رسند و می‌رسیم:

الف- واکنش دیگران :  ارزشی که دیگران به فرزندان ما قائل می‌شوند تأثیر بسیار شگرفی را در خود ارزشمندی آنان دارد. اینکه دیگران بویژه والدین، معلمان و دوستان فرزندان را با چه القاب و صفاتی می‌خوانند: با هوش، با محبت، مسئولیت پذیر و با نشاط و... آنان (فرزندان) نیز خود را با همان صفات خواهند پنداشت.

ب- تجربیات همراه با موفقیت یا شکست:  نیز نقش بسیار مهمی در چگونگی ارزیابی فرزندان از قابلیت‌ها و توانایی‌های خود خواهد داشت، کودکان و نوجوانان با کسب موفقیت‌ها، احساس خود ارزشمندی بالایی خواهند داشت.

ج- تعریف از موفقیت و شکست: چه خوب گفته اند که واژه شکست را از فرهنگنامه خانوادگی بردارید و به جای آن نتیجه و تجربه را بنویسید. به عبارتی هر به اصطلاح شکست و ناکامی اگر توأم با کسب تجربه و گرفتن عبرت همراه باشد دیگر شکست نیست. تجربه و عبرت است.

ارتباط اجتماعی خوب با دیگران باعث تقویت اعتماد بنفس فرزندان و این نیز باعث ارتباط اجتماعی مطلوب با دیگران می‌شود و این دور سازنده ادامه می‌یابد

 

 

د- نحوه ی برخورد با انتقاد گران و باز خورد افعال خود: اگر فرزندان ما بیاموزند که در برابر انتقاد دیگران احساس حقارت نکنند، بلکه آنرا همچون هدیه ای گرانبها بپذیرند همواره احساس ارزشمندی و مفید بودن خواهند بود.

 

هـ - همانند سازی : کودکان و نوجوانان بشدت تحت تأثیر الگوهای قابل دسترس بوده و اگر الگوهای آنان از اعتماد بنفس بالایی برخوردار باشند. در فرآیند همانند سازی خود نیز به مقام بالای اعتماد بنفس خواهند رسید.

توصیه‌های عملی در فرآیند تقویت اعتماد بنفس  فرزندان

** آشنا نمودن با احکام و معارف دینی :  از همان آغاز تولد با انتخاب نام نیک و تأمین نیازهای عاطفی، جسمی  فرزندان و خواندن اذان و اقامه در گوش راست و چپ آنان اولین پایه‌های توحید و تقویت اعتماد بنفس در فرزندان را طراحی کنید. خود شما (والدین) الگویی عملی در حوزه دینداری باشید.

** ارتباط و معاشرت با افراد متدین و با فرهنگ و رشد یافته:  تأثیر فوق العاده ای در تقویت اعتماد بنفس فرزندان ما دارد. امام علی(ع) فرموده است: به اندازه تقوای افراد با آنان برادری و مراوده داشته باشید. طبع انسان دزد است خوبی‌ها و بدیها را از دیگران می‌رباید و از آن خود می‌کند. بدیهی است والدین و معاشران هر صفت و شخصیتی داشته باشند در روح و روان فرزندان تأثیرگذار خواهند بود. لذا اولاً خود والدین باید دارای اعتماد بنفس لازم باشند ثانیاً با کسانی معاشرت کنند که از کرامت نفس بالایی برخوردار باشند. از همه مهمتر والدین باید خود از اعتماد بنفس بالایی برخوردار باشند:  تا بتوانند مدل و الگویی عینی و مورد علاقه و احترام فرزندان باشند. اگر فرزندان به والدین علاقه داشته باشند حتماً از آنها الگوبرداری می‌کنند. فراموش نکنید فرزندان موفق و دارای اعتماد بنفس والدینی موفق، متدین و آگاه دارند.

 

کودک

 

**

کسب مهارتهای رفتاری و گفتاری بدون مدل و الگو کاری بسیاری دشوار و گاهی غیرممکن می‌باشد. پس بیایید پیش از پرداختن به فرزندان به تقویت توانایی‌های اخلاقی و رفتاری خود بپردازیم، تا الگویی قابل اعتماد و احترام برای فرزندانمان باشیم.

** انجام وظایف و تکالیف شرعی:  احساس خوشایندی را در فرزندان ایجاد می‌کند لذا زمینه‌های انجام تکالیف شرعی را برای آنان فراهم کنید. و در این راه خود پیشرو باشید تا آنان پیرو باشند.

** ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات عمومی فرزندان در تقویت اعتماد بنفس آنان نقش بسیار مهم و مؤثری دارد:  لذا ایجاد فضا و فرصت مناسب برای علاقمندی آنان به مطالعه کتب مناسب بویژه در حوزه مسائل دینی و اخلاقی و داستان زندگی انسان‌های موفق را فراموش نکنید.

** تشویق کنید به دیگران در چارچوب شرع و عرف احترام بگذارند.

** به آنان مسئولیت بدهید:  (خرید نیازمندیهای منزل به آشپزی – خیاطی – شستن خودرو – آموزش کوچکترها بوسیله بزرگترها و...)

** وسایل مستقل برایش تهیه کنید – کمد لباس – سطل زباله – ساعت ...

** به دوستانش احترام بگذارید.م:تبیان


تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1391 | 9:7 | نويسنده : ss

برداشت وهابیت از توحید

 

وهابیت

طبق اعتقاد هر مسلمانی، اصلی ترین رکن اعتقادی اسلام که جدا کننده بین مسلمانان و غیر مسلمانان است، توحید خداوند تبارک و تعالی می باشد، که هر چه افراد در این اعتقادات کاملتر شوند، بیشتر به معرفت و رضایت و رضوان الهی دست یافته و کمالات معنوی و روحی و نفسانی و انسانی و اخلاقی آنان فزونتر می گردد.

در میان اهل سنت نیز پیرامون توحید كتاب‌های بسیاری نوشته شده است. كتاب توحید فخرالدین رازی، كتاب توحید زمخشری از جمله این کتب می باشد. همچنین تفاسیر علمای پیشین حتی تفسیر قرطبی و تفاسیر علمای كلامی از جمله تفسیر محمد غزالی طوسی، همه در مورد توحید سخن گفته‌اند، با این همه جریان وهابیت معتقد است که همه مسلمین در شناخت توحید مسیر غلط را پیموده اند و به همین دلیل به تکفیر مسلمانان پرداختند.

 

مهم ترین اندیشه وهابیت

در متون وهابی‌ها هیچ واژه‎ای به اندازه «توحید» و «شرک» به کار نرفته است؛ لذا مهم‌ترین پایه اندیشه وهابیون را باید در ذیل این دو واژه بررسی کرد. از دیدگاه محمد بن عبدالوهاب و پیروان او، توحید بر دو بخش است: توحید ربوبیّت و توحید الوهیّت. منظور اینان از توحید ربوبیّت؛ اعتقاد به یکتایی خداوند در آفرینش، تشریع و تدبیر جهانیان است. و منظورشان از توحید الوهیّت، چیزی است که آن را توحید در عبادت معرفی می‌نمایند. از نگاه وهابیان، توحیدی که در برابر شرک قرار می‌گیرد ترکیبی از هر دو بخش است. بنابراین، امکان دارد کسی به یگانگی خداوند متعال در آفرینش، تشریع و تدبیر جهانیان معتقد باشد، اما کاملاً «مشرک»باشد! بدین معنا که غیر خداوند یکتا را مورد «عبادت» قرار دهد.

تفسیری که وهابیان از «عبادت» ارائه می‌دهند آنچنان وسیع و گسترده است که هرگونه تعظیم و تقدیسی را شامل می شود. از این رو، معتقدند که مسلمانان با تقدیس برخی افراد یا مکان‎ها، و حتی تعظیم قبور پیامبر و ائمه، در واقع آنان را عبادت می‌کنند. از نگاه اینان هرگونه توسل به اولیاء و عرض حاجت در نزد قبور آنان از مصادیق کفر است!

دیدگاه محمد بن عبدالوهاب درباره توحید در یکی از رسائل او به نام«القواعد الأربعة» آمده است. او در این رساله، با استناد به ظواهر برخی آیات و روایات، برای توحید، چهار رکن ذکر نموده، که در واقع ارکان وهابیت است:

1- کافران زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) به این که خداوند خالق و مدبّر جهان است اقرار داشتند ولی این اقرار، باعث مسلمان شدن ایشان نمی‎شد.

2- کافران عصر پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌گفتند که برای نزدیک شدن به خداوند و طلب شفاعت، بت‎ها را می‌خوانیم.

3- پیامبر(صلی الله علیه و آله) در میان کسانی ظهور فرمود که از حیث عبادت متفاوت بودند؛ برخی فرشتگان، برخی پیامبران و صالحان، بعضی درختان و سنگ‎ها، و عده‎ای خورشید و ماه را می‌پرستیدند، اما پیامبر با همه آنان جهاد فرمود و میان آنان فرقی نگذاشت.

وهابیت در طول سه قرنی که آثار و کتابهای خویش را منتشر می سازد، همه مسلمانان به جز گروه خود را مشرک در توحید عبادی پنداشته

4- مشرکان زمان ما از مشرکان زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) مشرک‌تر اند! چرا که مشرکان زمان پیامبر تنها به هنگام آسایش شرک می‌ورزیدند و به هنگام دشواری، مخلص می‌شدند، اما مشرکان زمان ما، هم به هنگام آسایش و هم به هنگام دشواری مشرک‌اند! 1

وی در رساله دیگرش به نام «کشف الشبهات» نیز بر این دیدگاه افراطی اصرار ورزیده، و بیش از 24 بار مسلمانان غیر وهابی را مشرک، و بیش از 25 مرتبه آنان را کافر، بت‌پرست، مرتد، منافق و شیطان خوانده است! این دیدگاه عجیب تقریباً در همه منابع وهابی به چشم می‌خورد. از این رو، بسیاری از اندیشمندان شیعه و سنی، وهابیان را به «خوارج» تشبیه، و دیدگاه‎های اینان را به تفصیل با دیدگاه‎های آنان مقایسه و تطبیق داده‎اند.

از جمله آلوسی بغدادی که خود در زمره طرفداران اندیشه سلفی گری و وهابیت به شمار می رود در کتاب تاریخ نجد بر آنها خرده گرفته و می گوید:

«سعود ابن عبدالعزیز به اطراف لشکر کشی کرد و بزرگان عرب در برابر او سر تعظیم فرو آوردند، ولی متاسفانه او مردم را از زیارت خانه خدا بازداشت و بر خلیفه عثمانی خروج کرد و مخالفان خود را تکفیر نمود. در قسمتی از احکام آنچنان شدت عمل به خرج  داد و درباره برخی از اعمال مسلمین با دیدی ظاهربینانه قضاوت کرد که آنان را متهم به شرک ساخت. در حالی که اسلام آئین سهل و آسان است، نه آئین سخت، آنچنان که علمای نجد اندیشیده اند و پیوسته بر مسلمانان منطقه یورش برده و آنان را به عنوان جهاد فی سبیل الله غارت می کنند.»2

ارتداد

 

وهابیت در طول سه قرنی که آثار و کتابهای خویش را منتشر می سازد، همه مسلمانان به جز گروه خود را مشرک در توحید عبادی پنداشته و این در حالی است که در نوشته های خویش هیچ تعریفی از عبادت، اختصاص نداده اند و صرفا به کلی گویی بسنده کردند. این مهم شایان توجه است که تبیین و بررسی توحید در عبادت و مصادیق آن کلید پاسخ به شبهات آنان، و گشودن گره هایی است که جمود وهابیان از آن مایه می گیرد، و تا این گره گشوده نشود و عبادت و پرستش به صورت دقیق تفسیر نگردد، هر نوع بحث و مناظره ای با این گروه بی فایده است.

همه مسلمین بر این متفقند که عبادت فقط مخصوص خداست  و توحید در پرستش اصل مشترک در میان تمام پیامبران می باشد چنانکه می فرماید: «و لقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت.» 3

بنابراین اصل کلی که عبادت از آن خداست و هر نوع شرک و دوگانه پرستی از خط توحید محکوم است، اختلافی نیست.

آنچه که دستاویز دشمنی و اختلاف وهابیت با مذاهب دیگر اسلامی گردیده اختلاف در مصادیق و جزئیات پرستش است.

برای مثال پاسخ به این سئوال که آیا توسل به انبیاء و اولیاء مصداق پرستش قرار می گیرد یا توسل به اسباب است، مورد اختلاف میان وهابیان و دیگر مسلمانان می باشد. اینجاست که لازم است مقیاس و ضابطه صحیح عبادت مشخص شود تا محدوده منطقی آن به دست آید.

تفسیر ربوبیت به خالقیت و الوهیت به پرستش از اشتباهاتی است که وهابیان دچار آن شدند، که هرگز حاضر به تجدید نظر در آن نیستند. زیرا ربوبیت از کلمه رب به معنای صاحب اخذ شده و صاحب یا مالک بودن با خالقیت و آفرینندگی تناسبی ندارد، چه بسا شخصی مالک چیزی باشد که در خلق آن هیچ نقشی نداشته است، بلکه ربوبیت به معنای تدبیر، کارگردانی، و سرپرستی چیزی است که زمینه ادامه حیات او را فراهم می سازد

در کتابهای وهابیان توحید از دو بخش اصلی تشکیل گردیده که یکی از آنها را توحید ربوبی و دیگری را توحید الوهی نامگذاری می کنند که اولی را به توحید در خالقیت  و دومی را توحید در عبادت و پرستش تفسیر می کنند، و یادآور می شوند که همه فرق اسلامی توحید در خالقیت را پذیرفته و به خالقی جز خدای متعال اعتقاد ندارند، ولی آنان در الوهیت و پرستش گرفتار شرک شدند. توسل به پیامبران و صالحان و استغاثه و استمداد از آنان و یا طلب شفاعت از آنان، همه و همه مصادیق عبادت و پرستش است و از این جهت مسلمین با مشرکان زمان رسالت یکسان و همگام هستند.

تفسیر ربوبیت به خالقیت و الوهیت به پرستش از اشتباهاتی است که وهابیان دچار آن شدند، که هرگز حاضر به تجدید نظر در آن نیستند. زیرا ربوبیت از کلمه رب به معنای صاحب اخذ شده و صاحب یا مالک بودن با خالقیت و آفرینندگی تناسبی ندارد، چه بسا شخصی مالک چیزی باشد که در خلق آن هیچ نقشی نداشته است، بلکه ربوبیت به معنای تدبیر، کارگردانی، و سرپرستی چیزی است که زمینه ادامه حیات او را فراهم می سازد. نظیر چنین اشتباهی در کلمه الوهیت رخ داده است، چرا که الوهیت و کلمه اله به معنای معبود(موجودی که مورد پرستش قرار می گیرد) نیست، و هرگز قرآن با این اصطلاح سخن نمی گوید. به عنوان مثال به یکی از این آیات اشاره می کنیم که می فرماید:

(لو کان فیهما الهةالا الله لفسدتا فسبحان الله عما یصفون)4؛ اگر در آسمانها و زمین خدایان دیگری جز الله وجود داشتند، نظام آفرینش دچار فساد و تباهی می شد. مضمون آیه و برهانی که در آن وجود دارد در صورتی صحیح است که اله را به معنای خدا بگیریم و نه معبود، چون در این صورت استدلال آیه نا تمام خواهد بود. چرا که مقصود آیه این نیست که اگر معبودهایی جز خدا بودند جهان دچار تباهی می شد، زیرا در جهان معبودانی به باطل جز خدای متعال هستند در حالی که نظام آفرینش همچنان پا برجاست.

چکیده

از مجموع آنچه گذشت چنین بر می آید که وهابیان در تلقی درست از مفهوم توحید دچار خطا شده، و تفسیر نادرستی از توحید الوهی و توحید ربوبی دارند که تعصب کور بر این اشتباه، آنان را از مسیر حق منحرف ساخته و تطبیق مصادیق توحید و شرک را در نزد آنان مشتبه ساخته است.

پی نوشتها:

1- القواعد الاربعه ص4

2- کشف الارتیاب، ص 9 به نقل از تاریخ نجد

3- نحل- 36

4- انبیاء، 22   م:تبیان


تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1391 | 9:5 | نويسنده : ss

ابر و باران از نگاه قرآن و علم

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يؤَلِّفُ بَينَهُ ثُمَّ يجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَينَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيصِيبُ بِهِ مَنْ يشَاءُ وَيصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يشَاءُ يكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ «النور/43»

آيا نديدي که خداوند ابرهايي را به آرامي مي‌راند، سپس ميان آنها پيوند مي‌دهد، و بعد آن را متراکم مي‌سازد؟! در اين حال، دانه‌هاي باران را مي‌بيني که از لابه‌لاي آن خارج مي‌شود؛ و از آسمان -از کوه‌هايي که در آن است [=ابرهايي که همچون کوه‌ها انباشته شده‌اند]- دانه‌هاي تگرگ نازل مي‌کند، و هر کس را بخواهد بوسيله آن زيان مي‌رساند، و از هر کس بخواهد اين زيان را برطرف مي‌کند؛ نزديک است درخشندگي برق آن (ابرها) چشمها را ببرد!

نکات آيه:

1. ابرها براي براي جمع و مرتب شدن چرخانده مي شوند.

2ـ. ابرها مألوف مي شوند.

3. ابرها روي هم متراکم مي شوند.

4. قطره از خلال امتداد ابـر (از امتداد تراکم ابر) مي ريزد.

5. ابرهاي کوه مانند وجـود دارد.

6. در ابرهاي کوه مانند ريزه هاي يخ وجود دارد که با چرخش آنها تگرگ تشکيل مي شود.

7. برق تگرگ نزديک به گرفتن چشم است.

1. ابرها براي جمع و مرتب شدن چرخانده مي شوند:

تصاوير زير با ماهواره در طي 11 روز گرفـتـه شده. چنان که در تصويرها مي بـيـنـيـم گـردبـادها ابرها را مي چرخانند و گرداب ابري شکل مي گيرد و ابرها را جمع مي کند. قطر اين ابر حدوداً 200 کيلومتر است و سوراخ مرکز آن کـه مـانند چـشـم مي ماند حـدوداً 10 کـيـلـومـتـر است. («زجو» از جمله به معني: هـل دادن يا پيچاندن يا گرداندن چيزي براي مرتب شدن يا شکل گرفـتن است).

قران و علم روز

2. ابرها مألوف مي شوند:

به شکلي که در تصوير مي بينيم ابرها با هم مألوف مي شوند. چرا قرآن از واژه تآليف استفاده کرده است؟ تآليف بمعني سازگار نمودن و آشتي دادن دو يا چند چيز مختلف و متفاوت است. علت اين که قرآن واژه تآليف بکار برده اين ا ست که پاره ابرها از نظر دما و غلظت بخار آب و ترکيبات و غيره با هم فرق مي کنند.

قران و علم روز

3. ابرها روي هم مـتـراکم مي شوند:

ابرها روي هم انباشته و متراکم مي شوند. گاهي تراکم آنها به چند صد متر هم مي رسد.

قران و علم روز

 

4. قطره از خلال امتداد ابر (از امتداد تراکم ابر) مي ريزد:

وقتي وضعيت جوي به نقطه بارش برسد ابتدا ذرات آب در بخشهاي بالائي ابر با هم ترکيب مي شوند و قطره هاي ريز در حد سقوط کردن تشکيل مي شـوند. و چنان که قـرآن گفـته از بالا در امتداد تراکم ابر سقوط مي کنند. در مسير سقوط خـود با ميليونها مولکولهاي ديگر آب برخورد مي کنند که جذب آنها مي شود و رفته رفـته بزرگ و بزرگ تر مي شوند. تا اين که به نهايت پائين ابر مي رسند و آن را ترک مي کنند. قطره اي که ابر را ترک مي کند تقريبا 2000 بار بزرگ تر از ذرات موجود در ابر است. (پس از ترک ابر نيز در مسير خود مي توانند با قطره هاي کوچکتري که پيش از آنها از ابر جدا شده اند و بخاطر سبک تري خود سرعت کمتري دارند برخورد کنند و بزرگتر شوند).

قران و علم روز

 

5.ابرهاي کوه مانند وجود دارد:

اين نوع ابرهاي کوه مانند البته فقط با رفتن با هواپيما در محيط ابرها مشخص است. و تا پيش از پرواز انسان کسي از آنها خبري نداشت.

قران و علم روز

 

6. در ابرهاي کوه مانند ريزه هاي يخ وجود دارد که با چرخش آنها تگرگ تشکيل مي شود:

دانه تگرگ همان طور که آيه گفته در اصل ريـزه هاي يـخ اسـت کـه در بـخـش بالائي ابـر است. دانـه تگـرگ وقـتي تشکيل مي شود که بلورهاي يخي در بالاي ابر، قطره هاي آب را که سردي آنـها در دماي زير صفر است ولي يخ نمي زنند جمع مي کند. آن قطره ها که تا زير درجه انجماد سرد هستند به مجردي کـه بـلـورهـاي يخي آنـهـا را لـمـس مي کـنـنـد سريعاً يخ مي زنند. و بلورهاي يخي توسط بادهاي تند خشونت بار در ابر بالا و پائين برده مي شوند، (يا به تعبير قـرآن گـردانـده يـا چـرخـانـده مي شـونـد) کـه باعـث بـرخـورد و تـمـاس آنـهـا با قـطـره هاي بيشتري مي شود. و اين عـمل باعث مي شود که قطره هاي بيشتري دور آنها يخ بزند، و دانه تـگـرگ بـزرگ و بزرگتر بشود. تا جائي که وزن آنها قدري سنگين مي شود کـه بـاد ديگـر نمي تواند آنـهـا را با جـريـان خود به بالا ببرد و در نتيجه سقوط مي کنند. (واژه «زَجْو» که آيه براي بيان شکل گيري ابر بکار گرفته و نحوه نزول تگرگ نيز به آن معطوف نموده، از جمله به معـني: هـل دادن يا پيچانـدن يـا گـردانـدن چـيـزي براي مرتب شدن يا شـکـل گرفـتـن است).

قران و علم روز

 

7. برق تگرگ نزديک به گرفتن چشم است:

در ابـر "باد و بوران" جريان برق مثبت و منفي درست مي شود. به ايـن شکل که با بادهاي قوي "ذره ها" و "قطره هـاي ريز آب" و مخصوصاً "ذره هاي يخي" موجود در ابر، در ابر بالا و پائين برده مي شـوند کـه باعـث ايجـاد جـريان مثبت و منفي برق مي شود. جريان مثبت و مـنـفـي اغـلـب دور از هـم شـکل مي گيرند. دست آخر تـفـاوت مـيان يک مـنـطـقـه با برق مثبت با مـنـطـقـه ديگر با برق مـنـفـي، خواه در ابر يا بر زمين آن قدر زياد مي شود که برق آنها بـشکـل جـرقـه بـسـيـار بزرگ (آسـمـان درخـش) آزاد مي شود.

همين طور وقتي تگرگ از ميان يک ناحيه زير صفر و ناحيه ذره هـاي يخي در ابر مي افـتد ابر الکتريسيته مي شـود. وقـتـي قـطره هاي مايع با دانه هاي تگرگ برخورد مي کنند سريعاً هنگام تصادم يخ مي زنند. و بدنبال آن گـرما را رهـا مي کنند. ايـن عـمل سـطح دانه تگرگ را از ذرات يخ دور تا دور گرم تر نگه مي دارد. وقـتي کـه يک دانـه تگـرگ بـا يـک ذره يـخ تصادم مي کند: الکـترونها از بخش سردتر به بخش گرمتر جريان پيدا مي کنند. پـس از آن دانه تگرگ برق منفي مي شود. همين اثر نيز وقتي قـطـرهاي با دماي زير صفـر با دانه هاي تگرگ و ذره هاي ريز داراي برق مـثـبت برخورد مي کنند رخ مي دهد. اين فـندکهاي داراي برق مـثـبت توسط باد به بخش بالايي ابر برده مي شوند. و تگرگ داراي برق منفي به ته ابر مي افتد و بدين گونه بخش پايين تر ابر منفي مي شود. اين برق منفي بصورت نور تخـليه و آزاد مي شود. نور آن نيز چنانکه آيه گفـته قـوي است.

و آب اساساً وقتي تغيير حالت ميدهد، مثلاً از مايع به جامد يا از آب به بخار تبديل ميشود انرژي آزاد مي کند.

قران و علم روز

نقش برق در بارندگي و رشد گياه

 

و از آيات او اين است که برق و رعد را به شما نشان مي‌دهد که هم مايه ترس و هم اميد است (ترس از صاعقه، و اميد به نزول باران)، و از آسمان آبي فرو مي‌فرستد که زمين را بعد از مردنش بوسيله آن زنده مي‌کند؛ در اين نشانه‌هايي است براي جمعيتي که مي‌انديشند! «الروم/24»

وَمِنْ آياتِهِ يرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَينَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيحْيي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يعْقِلُونَ

 

 

 

(«طمع» بمعني: چشم داشت بهره وري و برخورداري بيشتر، و چشم داشت به چيز دوست داشتني است).

نکات آيه:

برق بخشي از اکسيژن و نيتروژن جو را به هم مي بندد و به ترکيبات شيميائي تبديل مي کند که اکسيد نيتروژن ناميده مي شود. اين ترکيبات بعداً با آب باران ترکيب مي شـونـد و اسـيـد ضـعـيفي را تشکيل مي دهند و بر زمين سقوط مي کنند و به نيترات تبديل مي شوند. و نيترات نيز تغذيه اي بـراي گياهان مي شود. کساني که با کشت سر و کار دارند و يا منافعي در اين زمينه دارند، از وقتي با اين مقوله آشنا شوند، به برق طمع مي کنند. يعني براي بهره وري و برخورداري بـيـشـتـر از کـشـت بـه بـرق چـشـم مي دوزند.

1. برق چشم داشت بهره وري و برخورداري بيشتر را به انسان مي دهد:

 

 

 

قران و علم روز

 

برق موجود در ابر ذرات آب را به هم ترکيب مي دهد و قطره هاي بزرگ تري که در حد سقوط کردن مي رسند درست مي شود. بعد قطره سقوط مي کند و در مسير سقوط خود قطره هاي بيشتري را جمع مي کند و بزرگ تر مي شود. (عمل ترکيب شدن قطره هاي ريز آب توسط جريان الکتريسيته در قرن بيستم در آزمايشگاه مشاهده شد).

2. برق از ابر آب فرو مي فرستد:

 

 

 

ميزان بارندگي ــ آب درون زمين

« و از ابر آبي به اندازه فرو مي فرستيم و آن را در زمين جا مي دهيم و ما در بردن آن (يعني بردن آن اندازه اي که بارانده ايم) تواناييم ـــ و با آن باغهاي خرما و انگور براي شما توليد مي کنيم، که هم فراورده هاي زيادي در آن براي شما هست و هم از آن مي خوريد».

نکات آيات:

1. ميزان بارندگي و تبخير به اندازه است:

چنانکه در آيه گفته شده ميزان بارندگي آب به زمين و تبخير شدن آب از زمين به اندازه است. برآورد مي شود که در سال 513 ترليون تن آب از زمين تبخير مي شود و به همين اندازه نيز به زمين مي بارد.

2. آب درون زمين آب باران است و برخي از درختان از آب درون زمين استفاده مي کنند:

چنان که در آيه گفته شده آبهاي درون زمين آب باران است که در زمين فرو رفته، و درختاني که ريشه در اعماق دارند آب خود را از آن مي گيرند.

منابع آب درون زمين

زمر 21: « أَلَمْ تـَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْـزَلَ مِـنَ السَّـمـاءِ مـاءً فـَسـَـلَـكـَهُ يَـنابـِيـعَ فِي الاَرْضِ...»؟

« آيا نمي بيني کـه خـدا از ابـر بـاران نـازل مي کـنـد و آن را وارد مـنـابـع درون زمين مي کند»؟

آيه اظهار مي کند که منابع آبي درون زمين آب باران است. در جهان دانش در اين رابطه يک تئوري مي بينيم که مربوط به قرن هفدهم است (يعني بيش از هزار سال پس از گفته قرآن)، که مي گويد آب منابع زمين همان آب باران است که درون زمين نفوذ مي کند. البته در اين تاريخ قرآنِ ترجمه شده در غرب وجود داشته و احتمال اين که منبع برخي تئوريها قرآن باشد نيز بعيد نيست.

آب باران

فرقان 48: « وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْرًا بَينَ يدَي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا = و اوست که بادها را با نويد رحمت فرستاد و از ابر آب طَـهُـور فرو فرستاديم».

آب باران در آيه آبِ طَهُور ناميده شده است. آب طهور يعني چه؟ واژه طهور و طهارت (بمعني مصدري) بمعني: پاکي از نجاست و پليدي است. يعني پاکي از چرک، مدفوع، بو، عرق، کثافت، تعفن و گنديدگي و مواردي از اين قبيل. و طهُور بمعني فاعلي و وصفي بمعني: چيزي است که موارد مزبور را ندارد يا آنها را برطرف مي کند.

حالا چرا آب باران را آب طَهُور ناميده است؟ به اين خاطر که اگر آب هاي زمين در روند تبخير شدن و به جو رفتن و ابر شدن و باريدن نمي بودند آبهاي زمين تعفن مي گرفت. در سال حدوداً 380 هزار کيلومتر مربع آب از سطح آبها و خشکي ها تبخير مي شود.

منبع: www.cloudysky.ir


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:51 | نويسنده : ss

خری آمد به سوی مادره خویش                بگفت مادر؛چرا رنجم دهی بیش


 

برو امشب برایم خاستگاری                    اگه تو بچه ات را دوست داری


 

خره مادر بگفتا: ای پسرجان                   تورا من دوست دارم بهتر از جان


 

ز بین این همه خرهای خوشگل               یکی را کن نشان چون نیست مشکل


 

خرک از شادمانی خفتکی زد                 کمی عرعر نمود و پشتکی زد


 

بگفت: مادر به قربان نگاهت                  به قربان دو چشمان سیاهت


 

خره همسایه را عاشق شدم من                به زیبایی نباشد مثل او زن


 

بگفت:مادر برو پالان به تن کن               برو اکنون بزرگان را خبر کن


 

به آداب و رسومات زمانه                      شدند داخل به رسم عاقلانه


 

دوتا پالان خریدند پایه عقدش                  یک افسار طلا با پول نقدش


 

خریداری نمودند یک طویله                   همانطوری که رسم است در قبیله


 

خره عاقد کتابه خود گشایید                   وصال عقد ایشان را نمایید


 

دوشیزه خر خانم آیا رضایی؟                 به عقد این خره خوشتیپ در آیی؟


 

یکی از حاضرین گفتا به خنده:              عروس خان به گل چیدن برفته


 

برای بار سوم خر بپرسید                     که خر خانم سرش یک باره جنبید


 

خران عرعر کنان شادی نمودند             به یونجه کامه خود شیرین نمودند


 

 به امیده خوشی و شادمانی                    برای این دو خر در زندگانی


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss
عجایبی که فقط در ایران می توان دید!

تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss
بازی با کوچولوی تپل و بامزه !

اندکی تحمل نمایید تا تصویر به طور کامل بارگذاری شود.تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss
گزارش های تصویری از رویدادهای این هفته در ایران

لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکسها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture و یا Reload Image را انتخاب كنید
هشتاد و دو سالگی محمدعلی كشاورز

بستری شدن محمدعلی کشاورز در بیمارستان

طراوت باران بهاری در تهران
تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss
باران شدید و آبگرفتگی در معابر کرج


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss

تصاویر زیبا از گلهای بهاری / عیدانه

برای مشاهده تصاویر در سایز بزرگ بر روی عکسها کلیک کنید
 
 
  
  
 
 
  
    
  
  
  
 
  
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss
ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :

«همه ساکت بودند ناگهان خری گفت» ...

صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت !

.

.

.

خدایا

مارو ببخش که در کار خیر

یا "جار" زدیم...

یا "جا" زدیم...

.

.

.

تا حالا دقت کردین چقدر حرص آوره که سر غذا

دقیقا اون چیزی رو بر میدارن که تو کلی تو ذهنت واسش نقشه کشیده بودی :|

.

.

.

امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم ۵۰۰۰۰ تومان .

یه ده هزار تومنی داد! سه تا پنج هزار تومنی داد!

پنج تا دو هزار تومن داد! پونزده تا هزاری!

یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت،نزدیک بود پولو برگردونم تو دستگاه!

طفلی خودشو کشت ۵۰ تومن منو جور کرد!

.

.

.

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی

هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی !

(مارک تواین)

.

.

.

نقاش نیستم ، ولی دلم برایت پر می کشد !

.

.

.

دوتا جمله خفن دارم نه حسین پناهی گردن میگیره نه دکتر شریعتی

موندم چیکارش بکنم !

.

.

.

یه ضرب المثل چینی است میگه:

تا ایران هست بازیافت چرا؟!؟

.

.

.

دقت کردین !؟

احتمال اینکه جهتی که یو اس بی رو تو بار اول وصل میکنی درست باشه یک در میلیونه !

.

.

.

ممکن است شاهزاده ام را پیدا کنم اما پدرم همیشه پادشاه من خواهد ماند!

.

.

.

بعضیا تو زندگیت نقش دیوارو بازی میکنن

نه دوست داری خرابشون کنی ؛ نه میتونی بهشون تکیه بدی ... !!!

.

.

.

بی دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست

غم دل با که توان گفت که دلداری نیست

رو مداوای خود کن ای دل از جای دگر

کندر این شهر طبیب دل بیماری نیست . . .

.

.

.

وقتی‌ عمق یک ارتباط رو نمیتونی‌ تخمین بزنی

‌ شیرجه زدن...

اصلا کار عاقلانه‌ای نیست!

.

.

.

مرگ حقه !


تنها حقی هست که اگر نگیری هم بهت میدن !

.

.

.

رئیس جیست!؟ :

فردی که وقتی شما دیر به سر کار می‌روید خیلی زود می‌آید

و زمانی که شما زود به اداره می‌روید یا دیر می‌آید و یا مرخصی است ...!

.

.

.

به یک نفر مسلط به زبان آدمیزاد برای رفع پاره ای دلتنگیها نیازمندیم !

.

.

.

نامه هایم که چراغ قلبت را روشن نکرد !

امشب تمامشان را بسوزان شاید بتوانی تنهایی ات را ببینی !

.

.

.

چشم هایم را به بیمارستان می برم.. نمی دانم چه مرگشان شده!

هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند...!

.

.

.

طلا باش...

تا اگه روزگار آب ات کرد,

روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود

سنگ نباش...

تا اگر زمانه خرد ات کرد,

تیپا خوردهء هر بی سر و پایی بشوی..!!!

.

.

.

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر.

شخصیت من چیزیه که من هستم،

اما برخورد من بستگی داره به اینکه " تو " کی باشی...

.

.

.

زنی که سرو صدا داره یعنی دوستت داره

از زنی که ساکت شده بترس

یعنی پایان .

.

.

.

از این طرح هزاران لبخند که هیچی به ما نرسید.

حالااگه یه طرح هزاران فحش بذاره

من یه نفری همه رو برنده میشم !

.

.

.

تو گذشته میگفتن پزشک محرمه..

کم کم عکاس و فیلم بردار هم محرم شدن

حالا هم که دى جى و گروه موسیقى محرم شدن

اینجور که من فهمیدم الان فقط داداشاى عروس و دوماد نامحرمن!

.

.

.

یکی از خاصیت‌های بهشت اینه که اونجا آدمای اطرافت

اون گوشه‌شون یه دکمه‌ی "Ask me later" دارن.

.

.

.

بعضیا برای اینکه

ظاهرشونو حفظ کنن

باطنشونو نابود میکنن....!!!

.

.

.

آنقدر بدم میاد ازاینایی که از سادگی و صداقت بچگیامون سواستفاده می کردن

و حرف می کشیدن ازمون!

الان که بزرگ شدم میفهمم چه مسائل فوق سری ای رو لو دادم !!!

.

.

.

یه سری استکان هست آدم میخواد چای بخوره دماغش میره تو استکان :|

مهندسین یه فکری به حالش کنین ، خعلی رو مخه !

.

.

.

چه لحظه باشکوهی بود اون لحظه..!

وقتی معلم میبردمون پا تخته ازمون درس بپرسه وسطش زنگ می خورد..!

.

.

.

یکی از مزایای پسر بودن اینه که هرچقد دلت خواس میتونی گریه کنی

آخرش دستتو محکم بمالی به چشمت، هیچچچچی نمیشه!

نه ریمیلت پخش میشه نه سایه ات بهم میریزه ....!

.

.

.

مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:

- میتونم بهت اعتماد کنم ؟!

در تاریخ حتی یک مورد هم جواب منفی ثبت نشده!!!!

.

.

.

کاربردی ترین چیزی که من از کتاب علوم دوران مدرسه یاد گرفتم اینه که

وقتی در ترشی یا مربا باز نمیشه, بگیرمش زیر آب گرم !!:دی

.

.

.

سلامتیه اونایی که خودشون سنی ندارن

ولی روزگار دلشونو پیر کرده ...

.

.

.

گفت:اینقدر سیگار نکش میمیری
گفتم:اگه نکشم میمیرم
گفت:اگه بکشی با درد میمیری
گفتم:اگه نکشم از درد میمیرم
گفت:هوای دودی جلوی درد رو نمیگیره
گفتم:هوای صاف جلوی مرگو میگیره؟
یه کم نگاهم کرد و گفت : بکش .....

.

.

.

یکی از بدترین لحظه های زندگی وقتیه که فیلم رقصیدنت رو توی جمع نگاه می کنی

.

.

.

به دوستم گفتم سه بار پشت سر هم بگو

سه سیر سرشیر سه شیشه شیر !

نامبرده حدود یک ساعته لکنت زبون گرفته ! :) )

.

.

.

تا حالا دقت کردین

وقتی یه نفر شمارو دعوت به دیدن یه فیلمی که قبلا خودش دیده میکنه

تو مدت فیلم یه جوری نگاتون میکنه که انگار خودش فیلمو ساخته؟!!!

.

.

.

مهندس کیست؟

در واقع "مهندس" به کسی میگن:

که تو کاری تخصص داره و کاری رو به خوبی انجام میده.

... همین کلمه ی "مهندس" با حفظ سِمت,

به کسایی که تو یه کاری گند میزنه هم گفته میشه.

بعد در جای دیگه ممکنه "مهندس" در قالب یک اسم اشاره,

به کسی که اسمشو نمی دونیم هم استفاده بشه.

همچنین اگه همین کلمه ی "مهندس" خوب ادا شه,

میتونه در حکم فحش هم باشه

.

.

.

آدﻡ ﻫﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﻣﻴﺮﻥ

ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺸﻦ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻥ . . .

.

.

.

"چک آب" چیست !؟

به عملی که در آن فرد قبل از وارد شدن به توالت شیر آن را باز کرده

و از وصل بودن آب اطمینان حاصل میکند تا مبادا بعد از اتمام کارش

دچار مشکلات ناشی از بی آبی در توالت گردد !

.

.

.

بسلامتی اون رفیقی که حاضره بخاطر رفیقش کنارش باشه و بد بگذرونه...!

.

.

.

مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق خود ، تابلویی بر ویرانه خانه و مغازه اش آویخت

که روی آن نوشته بود : مغازه ام سوخت ! اما ایمانم نسوخته است !

فردا شروع به کار خواهم کرد !

اگر در عشق شکست خوردید ان اخر دنیا نیست

.

.

.

یه بار شیطون گولم زد، رفتم از جیب بابام ۲۵ تومن (۲۵ تا یه تومنی) ورداشتم

رفتم پفک اینا خریدم، عصرش عذاب وجدان گرفتم،

رفتم از کیف مامانم ۵۰ تومن ورداشتم گذاشتم تو جیب بابام.

.

.

.

یادش بخیر بچه بودیم اون موقع ها شماره ها روی تلفن نمی افتاد !

زنگ میزدیم مزاحم میشدیم

یه بار زنگ زدم یه دختره گوشی رو برداشت ، منم فوت میکردم !

دختره گفت ، خوب حالا من با فشار دادن یک دکمه .....

آقا ما هم از ترسمون سریع قط میکردیم !

یه همچین اسگل هایی بودیم ما !!!

.

.

.

(توصیه هایی برای سادیسمی شدن)

سر جلسه امتحان تقلب اشتباه برسونین به دوستتون !
به بچه همسایه بگید اگه یه خودکار رو قورت بده ، بزرگ شه مهندس میشه !
از کنه ای که نیشتون زده ، دیه بگیرین !
شونه های مگسائی رو که تازه نشستن روتون بمالین تا خستگیشون در بره !
وقتی قایق موتوری تون وسط دریا خاموش کرد ، پیاده بشین هل بدین !
بلالی که دونه هاش کج هست رو ببرین ارتودنسی !
به گل مصنوعی روی میزتون به زور آب بدین تا بخوره !
داداش کوچیکتون رو بذارین توی مایکروفر تا برنزه بشه !
گوشی موبایلتون رو با سنجاق قفلی به پاچه شلوارتون وصل کنین !
سی دی قفل دار رو بشکنین تا قفلش باز بشه !
با هندوانه یه قل دو قل بازی کنین !
به دوست دکترتون بگین : مرض جدید چی داری ؟ !

.

.

.

سه تا مرد مست سوار تاکسی شدن..
در رو که بستن ، راننده دید خیلی مستن ، سریع ماشین رو روشن کرد ،بعد زود
خاموش کرد گفت:
مسافران عزیز رسیدیم به مقصد..!
مرد اولیه پول میده پیاده میشه...
مرد دومیه نه تنها پول میده بلکه تشکر هم میکنه !
مرد سومیه اما با عصبانیت تمام یه دونه محکم میزنه تو سر راننده !
راننده میگه چرا میزنی..؟
اونم میگه: اینو زدم که درس عبرتی بشه واست از این به بعد تند نری..!
داشتی هممونو به کشتن میدادی مرتیکه...!


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss
برخی از فیلم‌های چارلی چاپلین:

آتش‌نشان، ماجراجو، یک زندگی سگی، پسر بچه، دیکتاتور بزرگ، سیرک، شهر نورانی می‌شود، عصر جدید، مغازه وسیقه گذاری، دریا، غریبه، یک زن، بانک، سرسره بازی، خیابان آرام ...

نمایی از برخی فیلم‌های کمدی چارلی چاپلین

 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss

به مناسبت تولد اسطوره سینما

«چارلز اسپنسر چاپلین» 
 www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌   
 لبخند بزن!
بدون انتظار پاسخی از دنیا ،
بدان روزی دنیا انقدر شرمنده می شود
که به جای پاسخ لبخند ،
با تمام سازهایت می رقصد ...


www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

چارلی چاپلین
سر چارلز اسپنسر چاپلین (Sir Charles Spencer Chaplin) در 16 آوریل سال 1889 (122 سال پیش) در لندن به دنیا آمد. چارلی مهمترین و تاثیرگذارترین شاگرد مک سنت و فرزند یک نمایشگر تالارهای محلی موسیقی انگلیسی به نام جرالدین چاپلین بود. والدین چاپلین هر دو هنرمندانی در سالن بزرگ شهر لندن بودند و هر دو بازیگر و آوازه‌خوان، اما پیش از آنکه وی 3 ساله شود از هم جدا شدند.

چارلی آواز خواندن را از مادرش آموخت. بعدها مادرش دچار بیماری روانی می‌شود و در یک آسایشگاه در حوالی لندن بستری می‌شود. اما پدرش زمانی که چارلی ۱۲ ساله بود، فوت شد. زمانی که مادرش در یکی از اجراهای زنده تئاتر که برای سربازان اجرا می‌شد، جسمی به سر وی برخورد کرد و آسیب دید، چارلی 5 ساله روی صحنه رفت و تماشاچیان عصبانی را با خواندن آهنگی سرگرم و آرام کرد. با بستری شدن مادر، چارلی و برادرش رابطهٔ عمیق تری پیدا کردند و هر دو با استعداد بالایی که داشتند در همین سالن قدیمی که پدر و مادرشان در آن کار می‌کردند، مشغول به کار شدند.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

چاپلین در سال 1910 به آمریکا رفت و با برادرانش استودیو چاپلین را تاسیس کردند. در سال ۱۹۲۸ مادر چاپلین، درست در زمانی که ۷ سال از انتقال وی توسط پسران به هالیوود می‌گذشت، از دنیا رفت. بعدها چارلی از وجود برادری ناتنی از سمت مادر آگاه ‌شد به نام ویلر دریدن که این برادر نیز به مابقی برادران در هالیوود و استودیو چاپلین ‌پیوست. چاپلین یهودی‌زاده فقیری بود که دوران کودکی را در دشواری و تنگدستی گذراند و در نخستین سال‌های شکوفایی سینما در امریکا، با تکیه بر خلاقیت و استعداد خود به اوج شهرت رسید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

در سال ۱۹۱۳ بازی چاپلین در آمریکا مورد توجه یکی از فیلمسازان قرار می‌گیرد و از آن پس با شرکت فیلمسازی کی استون همکاری می‌کند. وی نخستین فیلمش را با نام ساختن یک زندگی که فیلم کمدی بود در سال ۱۹۱۴ آغاز کرد. در این کمپانی و با این فیلم چاپلین به شهرت رسید. به تدریج چاپلین به محبوب‌ترین هنرمند تاریخ سینما تبدیل شد و تهیه‌کنندگی آثارش را نیز بر عهده گرفت

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
در 1913، هنگامی که با دستمزد 150 دلار در هفته در کمپانی کی استون استخدام شد، یک بازیگر سیار نمایش‌های وودویل امریکایی بود. در نخستین فیلمی که به نام در تلاش معاش (1914) برای مک سنت بازی کرد، نقش یک شیک پوش تیپیک انگلیسی به او محول شد، اما با فیلم دومش، مخمصه غریب مبیل 1914، کارکتر یک ولگرد کوچولو را معرفی کرد؛ کارکتری که بعدها او را شهره آفاق ساخت و به یک نماد جهانی سینمایی از یک فرد عامی در دوران ما بدل کرد.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
چاپلین در کمپانی کی استون در 34 فیلم کوتاه و 6 حلقه‌ای داستانی با عنوان رمانس ناکام تیلی (1914) به کارگردانی مک سنت بازی کرد و کاراکتر این دلقک ریزنقش محزون را به تدریج پرورش داد. شخصیتی با کفشهایی که برایش بزرگ بودند، شلواری گشاد و کتی تنگ که کلاه لبه‌دار دربی بر سر می گذاشت. شخصیت پردازی درخشان او، همراه با حرکات پانتومیم که چارلی تبحر بی‌مانندی در آن داشت، از ولگرد کوچولو انسانی ساخت که با جهان پیرامون خود به کلی بیگانه است.

از جمله مشهورترین فیلمهایی که چاپلین در کمپانی اسانی ساخت، می‌توان به ولگرد، شغل، بانک، شبی در نمایش اشاره کرد. این فیلم‌ها در سال 1915 ساخته شدند. این فیلم‌ها چندان مورد استقبال قرار گرفتند که چارلی سال بعد درخواست هفته‌ای 10 هزار دلار به اضافه پیش پرداختی معادل 150000 دلاری پس از امضای قرارداد برای ساختن 12 فیلم برای کمپانی میوچوال را کرد.


www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

معروف‌ترین فیلم‌های چاپلین در کمپانی میوچوال عبارتند از: بازرس فرودگاه (1916)، مامور آتش نشانی (1916)، ساعت یک صبح (1916)، سر سره بازی (1916)، سمساری (1916)، خیابان اوباش (1917)، مهاجر (1917)، ماجراجو (1917).

چاپلین در سال ۱۹۱۹ به همراهی تعدادی از دوستان سینمایی‌اش اتحادیه سینماگران را تاسیس کرد. آن زمان این فرصت برای او پدید آمده بود تا پس از سالها، به دلمشغولی‌های خود بپردازد و فارغ از نظام مافیایی حاکم بر هالیوود، حرف دل خویش را به زبان تصویر بیان کند.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

بسیاری چارلی چاپلین را تنها یک کمدین موفق می‌دانند حال آنکه او در طول زندگانی خود در زمینه موسیقی نیز استعداد فراوانی از خود نشان داد. ساخت موسیقی فیلم کار عادی وی بود و توانست در مجموع موسیقی 23 فیلم را به پایان برساند. موسیقی فیلم لایم لایت ساخته چاپلین در سال 1972 برنده جایزه اسکار شد.

شخصیت چاپلین بیشتر به عنوان "آواره" شهرت یافت که در زبانهای مختلف دنیا مفهومی به مانند فردی ولگرد با رفتارهای پیچیده اما بزرگ منشانه داشت. در سال ۱۹۱۵ چاپلین با یک کمپانی تازه قرارداد بست و مشغول ساخت فیلم‌های بلندتری شد.

در سال ۱۹۱۶ کمپانی فیلم موچوال مبلغ ۶۷۰ هزار دلار با چاپلین قرارداد بست و در مدت ۱۸ ماه وی ۱۲ فیلم بلندمدت کمدی برای آنها ساخت که در این نوع از ویژگی ممتازی در تاریخ سینما برخوردار بودند. در واقع تمام فیلم‌های که در این کمپانی ساخته شد، به یک اثر کلاسیک سینمای کمدی تبدیل شدند.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

در پایان این سالها آمریکا وارد جنگ جهانی شد و چاپلین دورهٔ جدیدی از سینمای خود را با دوستانی آغاز کرد. از سال ۱۹۱۸ چاپلین در استودیو خود مشغول به کار شد. تمام فیلمهای پیشین دوباره ویرایش و کات شدند و در سال‌های مختلف موسیقی و تدوین جدید صورت گرفت.

دیکتاتور بزرگ نخستین فیلم کاملا ناطق چاپلین بود که در اوضاع نابسامان جهانی در دهه 40، اثری ضد نازی بود. این فیلم در مورد دیکتاتوری اروپایی و در واقع تاریخچه زندگی آدنوید هینکل، دیکتاتور کشور خیالی تامانیا است که دست به کشتار یهودی‌ها می‌زند و اروپا را درگیر جنگ می‌کند.

برخی این فیلم را نپسندیدند و برخی جنبه سیاسی آن را جدی و برخی آن را به قدر کافی جدی نگرفتند. با این حال این فیلم از نظر تجاری محبوبیت فراوانی پیدا کرد و چاپلین را همچنان به عنوان یک ستاره در اوج نگاه داشت. سرانجام، سر چارلز اسپنسر چاپلین، اسطوره سینمای صامت (1889- 1977)، 25 دسامبر سال 1977 در سن 88 سالگی درگذشت.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
برخی از افتخارات چارلی چاپلین:

برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی اورجینال برای فیلم لایم لایت در سال ۱۹۷۳
نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اورجینال و بهترین بازیگر نقش اول برای فیلم دیکتاتور بزرگ در سال ۱۹۴۱
نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم نامه اورجینال برای فیلم موسیو وردو در سال ۱۹۴۸
دریافت جایزه اسکار بهترین دستاورد هنری برای فیلم سیرک در سال ۱۹۲۹
دریافت جایزه افتخاری یک عمر فعالیت هنری در سال ۱۹۷۲
برنده جایزه افتخاری شیر طلایی از جشنواره ونیز در سال ۱۹۷۲

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

نمایی از برخی فیلم‌های کمدی چارلی چاپلین

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌
چارلی چاپلین، در کنار آلبرت اینشتین

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ايران ويج ‌


تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss

زیباترین کاردستی‌های جهان (تصویری)

زیباترین کاردستی‌های جهان (تصویری)
اریک استندلی هنرمندی است که این کارهای هنری بسیار ظریف را که به نظر می‌رسد شیشه‌ای است تنها با استفاده از کاغذ ساخته است.
به گزارش اکونیوز، به نقل از پایگاه خبری دیلی میل، استندلی که هم اکنون به عنوان طراح جلوه‌ها و هنرهای بصری فعالیت دارد، ماه‌ها زمان صرف کرده تا چنین کارهای هنری جالبی را بسازد.
http://www.hamshahrionline.ir/images/2012/3/kardasti%20(1).jpg

http://www.hamshahrionline.ir/images/2012/3/kardasti%20(3).jpg

http://www.hamshahrionline.ir/images/2012/3/kardasti%20(4).jpg

http://www.hamshahrionline.ir/images/2012/3/kardasti%20(5).jpg

http://www.hamshahrionline.ir/images/2012/3/kardasti%20(6).jpg

منبع: hamshahrionline.ir

تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:49 | نويسنده : ss

رستورانی شبیه لانه پرنده در تایلند

 لطفا تا باز شدن كامل عكسها شكیبا باشید
در صورتی که هر یک از عکس ها باز نشد بر روی آن راست کلیک کرده و گزینه Show Picture را انتخاب كنید

 
 
 
   
 
 
تاريخ : چهار شنبه 30 فروردين 1391 | 8:48 | نويسنده : ss

کرّّه ای گفت به بابای خرش         پدره از همه جا بی خبرش


وقت آن است برای پسرت           این الاغ نرّّه ی کره خرت


ماده ای خوشگل  زیبا بگیری       تو که هر روز به صحرا میری


وقت آن است که زن دار شوم       ور نه از بی زنی بیمار شوم


پدرش گفت که ای کره خرم        ای عزیزه دله بابا؛ پسرم


تو که در چنته نداری آهی           نه طویله، نه جُِلی ، نه کاهی


تو که جز خوردن ماله پدرت      پدره نره خره در به درت


هیچ کاره دگری نیست تورا         یک جو از عقل به سر نیست تورا


به چه جرات تو زمن زن طلبی؟   باورم نیست که انقدر جلبی


باید اول تو بگیری کاری            بهر مردم ببری تو باری


بعد از آن یک دوتا پالان بخری    بهره آن کره خره خوشگل ببری


یک طویله بکنی رهن و اجار      تا که راضی شود از تو آن یار


بعد باید بخری رخته عروس        بهره آن ماده خره خوب و ملوس


جُِلی از جنس کتانه اعلاء           روی جُل نقش و نگاری زیبا


بعد باید بکنی گل کاری              بهره ماشینه عروس یک گاری


وقتی اینها بشود آماده                بعد از این زندگی ات آغازه


می بری ماده خرت را حجله      با تأ نی ، نه که با این عجله


بشنو این پندار ز بابای خرت       پدره با ادب و با هنرت


تا که اسباب مهیا نشود               موسم عقده تو برپا نشودپس از امروز برو بر سر کار      تا نهند آدمیان پشتت بار


تاريخ : دو شنبه 28 فروردين 1391 | 7:40 | نويسنده : ss
 
 
 
قیمت فیشها باتوجه به زمان اعزام متفاوت است اما هزینه تمتع در سال جاری 11 میلیون تومان و همچنین هزینه اعزام عمره امسال نیز سه میلیون تومان است و هر سال قیمتها تغییر پیدا می کند.
 
 
 
مهر:   هرساله درآستانه زمان اعزام، بازار خرید و فروش فیشهای حج تمتع و عمره در جامعه داغ می‌شود این درحالی است که به گفته مسئولان سازمان حج، خرید و فروش این فیشها قانونی نیست و دلالان نیز با ثبت در دفاتر زیارتی و دفاتر اسناد رنگ قانونی به این کار غیر قانونی خود می‌دهند.
، همزمان با ثبت نام مشتاقان زیارت خانه خدا در کاروانها بازار خرید و فروش فیش های حج تمتع نسبت به قبل بیشتر شده بطوریکه در سطح شهر و در اغلب موارد در تمامی خیابانها شاهد تبلیغات گسترده دلالان خرید و فروش فیش ها هستیم. درحالی تبلیغات فروشندگان فیش های حج تمتع و عمره بیشتر از قبل شده که سازمان حج و زیارت بارها اعلام کرده که خرید فروش فیش ها غیرقانونی است که البته به نظر می رسد مسئولان سازمان حج ساز و کار قانونی برای برخورد با واسطه ها و دلالان ندارد.

 
از سوی دیگر نرخهای اعلام شده از سوی دلالان نیز تفاوت بسیاری با نرخهای سازمان حج دارد بطوریکه در برخی موارد تا سه برابر قیمت واقعی آنها می رسد و برهمین اساس با خرید و فروش فیش ها، سود زیادی به جیب دلالان و واسطه ها می رود. اما در حال حاضر هزینه ای که از سوی سازمان حج برای سفر معنوی عمره و حج مفرده اعلام شده حدود یک میلیون تومان و پنج میلیون تومان است اما دلالان هزینه فیش حج تمتع را 11 میلیون تومان و عمره را سه میلیون تومان برای سال جاری عنوان می کنند.

 
خرید و فروش فیش حج غیرقانونی است

 
رئیس سازمان حج و زیارت درمورد خرید و فروش فیش های حج گفت: خرید و فروش فیشهای حج و تمتع توسط دلالان غیر قانونی بوده و ممنوع است به همین دلیل به متقاضیان تشرف توصیه می شود نسبت به خرید و فروش فیشهای غیر قانونی اقدام نکنند.

 
علی لیالی تاکید کرد: انتقال فیش های حج فقط به بستگان درجه یک امکانپذیر است و به غیر آن ممنوع است.

 
به گفته وی، امتیاز تشرف به حج تمتع مخصوص افرادی است که در بانک سپرده گذاری کرده و سالها در انتظار مانده اند.

 
وی در مورد تبلیغات خرید و فروش فیشها نیز افزود: نیروی انتظامی و وزارت ارشاد نیز با تبلیغات خرید و فروش غیر قانونی فیشهای حج برخورد می‌کند. این درحالی است که به گفته یک واسطه خرید و فروش و انتقال فیشهای حج و عمره کاملا قانونی انجام می شود و در دفاتر زیارتی مجاز سند به اسم فرد خریدار زده می شود به همین دلیل خرید و فروشها قانونی است.

 
11 میلیون تومان هزینه تمتع، سه میلیون تومان عمره

 
وی  در مورد قیمت فیشهای امسال گفت: قیمت فیشها باتوجه به زمان اعزام متفاوت است اما هزینه تمتع در سال جاری 11 میلیون تومان و همچنین هزینه اعزام عمره امسال نیز سه میلیون تومان است و هر سال قیمتها تغییر پیدا می کند.

 
وی که یکی از نمایندگیهای خرید و فروش فیش‌های شرق تهران را برعهده دارد در مورد اینکه سازمان حج اینگونه واگذاری فیشها را غیر قانونی می داند، افزود: به هیچ وجه غیر قانونی نیست و در دفاتر زیارتی و همچنین دفاتر اسناد و املاک به ثبت رسیده و سند صادر می شود.

 
مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت نیز با تاکید بر غیر قانونی بودن خرید و فروش فیشها به مهر گفت: این امر قانونی نیست و در بسیاری موارد تعداد زیادی از هموطنان به سازمان حج مراجعه کرده اند مبنی بر اینکه دلالان حج، پول آنها را خورده اند و همین دلیلی بر غیر قانونی بودن آن است.

 
غیرتی گفت: به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از کلاهبرداریها به سراغ دلالان و واسطه های حج نروند و با ثبت نامهای مجاز به این سفر معنوی بروند.

 
در هر حال کار دلالان و واسطه های حج هرسال ادامه دارد و مسئولان نیز همچنان عنوان می کنند که خرید و فروشهای فیش حج غیر قانونی است و در این میان به نظر می رسد جای یک اقدام اساسی برای جمع کردن پای واسطه های حج از جامعه خالی است.

تاريخ : دو شنبه 28 فروردين 1391 | 7:22 | نويسنده : ss
 
 
 
هربار که به بازار می رویم از فروشنده ها می خواهیم پرفروش ترین مدل های شان را به ما معرفی کنند. در بازه قیمتی زیر 500 هزار تومان چهار مدل معرفی شده در ادامه می توانند جزو انتخاب های شما باشند.
 
 
 

 

هفت صبح: می توانید به افرادی که هر روز با آنها در ارتباط هستید توجه کنید. ما احتمال می دهیم تعداد زیادی از آنها در انتخاب و خرید گوشی ملاک هایی سخت گیرانه دارند. شاید به همین دلیل هربار که به بازار می رویم از فروشنده ها می خواهیم پرفروش ترین مدل های شان را به ما معرفی کنند.در بازه قیمتی زیر 500 هزار تومان چهار مدل معرفی شده در ادامه می توانند جزو انتخاب های شما باشند.

1- Galaxy Ace :


 

حالا دیگر قدمت زیادی پیدا کرده است. ما اطلاع داریم که تولیدکننده به زودی یک مدل ارتقا یافته را به بازار خواهد فرستاد. با این حال عقیده داریم Ace گزینه مناسبی به حساب می آید. وجود پردازنده 800 مگاهرتزی از نوع Qualcomm در کنار 278 مگابایت حافظه موقت باعث شده تا کارآیی گوشی کاملا انتظارات را برآورده سازد. دسترسی به شبکه های wifi و نسل سوم همچنین وجود دوربین دوم برای برای مکالمه تصویری دیگر ویژگی های Ace هستند که ما به آنها علاقه داریم.

قیمت: 480 هزار تومان
2- Xperia Mini:


 

در سال گذشته سونی اریکسون دو گوشی Mini Xperia X10 و Mini Pro Xperia X10 را معرفی کرد که بازگشتی دوباره به اثر گوشی های کوچک محسوب می شوند و اتفاقا بسیار موفق بودند. امسال آنها با دو گوشی جدید Xperia Mini و Xperia Mini Pro همراه شده اند. به صورت کلی به جز نمایشگر تفاوت زیادی از نظر ظاهری بین مدل های جدید و قدیمی وجود ندارد و برای دیدن تفاوت ها باید خیلی از نزدیک تر به آنها نگاه کرد. اکنون Xperia Mini از نمایشگر بزرگ تر سه اینچی استفاده می کند و با ابعاد کوچک خود تنها 99 گرم وزن دارد. همچنین Xperia Mini از نسخه جدید سیستم عامل بسیار عالی و حرفه ای Android 2/3 بهره می برد.

قیمت: 342 هزار تومان
3-Galaxy Y:


 

می توانید سامسونگ را به خاطر Galaxy Y سرزنش کنید اما ما عقیده دیگری داریم. مدت ها بود در دسته ارزان قیمت تنها گالکسی مینی را سراغ داشتیم. حالا ورق برگشته و ما حق انتخاب بیشتری داریم. به خصوص وقتی می دانیم Y توانایی های بیشتری نسبت به مینی دارد. بالاخره پای یک پردازنده 800 مگاهرتزی ARM در میان است که باعث می شود گوشی خنگ نباشد. کیفیت صفحه نمایش کمی پایین است اما ما فکر می کنیم پیداکردن گوشی بهتر با این قیمت کار چندان ساده ای نیست. آنچه بیشتر ما را جذب کرد در دسترس بودن تمام روش های ارتباطی مثل Wifi، نسل سوم، GPRS و EDGE بود. کارکردن با آندروید نیز همچنان جذابیت خاص خود را دارد.

قیمت: 273 هزار تومان
4- Xperia Active:


 

خیلی از ما همچنان به دنبال یک گوشی قدرتمند هستیم که در برابر حوادثی چون سقوط از ارتفاع، ضربات مختلف و لگدشدن مقاومت داشته باشد. خبر خوب اینکه Xperia active در دسترس است. یک آندرویدی دیگر با پردازنده یک گیگاهرتزی و حافظه موقت 512 مگابایت. اینها باعث می شوند ما حساب ویژه ای روی قدرت پردازش active باز کنیم و برای اتصال به اینترنت و تماس های تصویری به آن اعتماد داشته باشیم. دوربین 5 مگاپیکسلی گوشی هم می تواند یک امتیاز مثبت دیگر باشد به خصوص وقتی بدانیم می توان با آن فیلمبرداری HD انجام داد.

قیمت: 287 هزار تومان
 

تاريخ : دو شنبه 28 فروردين 1391 | 7:16 | نويسنده : ss

تاریخچه اختراعات مرد و زن! / طنز

Sargarmi98.ir | تاریخچه اختراعات مرد و زن! / طنز

 

مرد کلمه را کشف کرد و مکالمه را اختراع کرد.
زن مکالمه را کشف کرد و شایعه اختراع شد!
 
مرد کشاورزی را کشف کرد و غذا اختراع شد.
زن غذا را کشف کرد و رژیم غذایی را اختراع کرد!
 
مرد دوستی را کشف کرد و عشق اختراع شد.
زن عشق را کشف کرد و ازدواج را اختراع کرد!
 
مرد تجارت را کشف کرد و پول را اختراع کرد.
زن پول را کشف کرد و «خرید کردن» اختراع شد!
 
از آن به بعد مرد چیزهای بسیاری را کشف و اختراع کرد.
ولی زن همچنان مشغول خرید است!

تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1391 | 7:9 | نويسنده : ss

خطرناکترین بدلکاری سال!

یک موتورسوار بدلکار مشهور اهل جمهوری چک به نام( Petr Pilat) که به خاطر حرکات آکروباتیک فوق العاده اش با موتور مشهور است با کمک خلبان مشهور حرکات مار پیچ و مانور و برنده چندین دوره جام ردبول به نام (Kirby Chambliss ) دست به انجام یکی از فوق العاده ترین حرکات بدلکاری آکروباتیک سالهای اخیر زدند.


تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1391 | 7:7 | نويسنده : ss

شغل قبلی ستارگان بزرگ هالیوود چه بوده است؟!
1-جورجیو آرمانی: عکاس ؛ بله میدانیم که او الان یک امپراطوری بزرگ را اداره می کند اما باید بدانید که او یک دستیار عکاس ساده بوده است.2- دونالد ترامپ میلیاردر بزرگ آمریکایی قوطی های خالی را جمع آوری کرده و به فروش میرساند.


3- سیلوستر استالونه قفس شیرها را تمیز می کرد


4- جی کی رولینگ یک منشی ساده بود


5- براد پیت یک عروسک تبلیغاتی در یک رستوران بوده است.6- دمی مور مسئول جمع آوری وام های بانکی بوده است


7- مدونا در یک دونات فروشی کار می کرد


8- جانی دپ کارگر کارخانه دلی بوده است


9- جورج کلونی در کارخانه تنباکو مشغول بکار بود


تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1391 | 7:5 | نويسنده : ss

محصولاتی که اشتباهی اختراع شدند!

بستنی چوبی:


اختراع بستنیچوبی به سال 1905 بر می گردد. ماجرا از این قرار بود که روزی پسر 11 ساله
ای به نام فرانک اپرسون آبمیوه خود را که از پودر میوه و آب درست شده بود،
به همراه قاشقی که برای هم زدن آن به کار برده بود در بیرون از خانه جا
گذاشت. صبح فردا آبمیوه یخ زده بود و به قاشق چسبیده بود. به این ترتیب
اولین بستنی چوبی اختراع شد و فرانک بیست سال بعد این اختراع خود را به ثبت
رساند.

Rogaine (دارویی برای رویش مجدد مو) :

مشاهداتدانشمندان نشان می داد که بیماران مبتلا به فشارخون اگر از داروی لونیتن
استفاده کنند موهای ضخیم تر و پرپشت تری خواهند داشت و بدین ترتیب این دارو
برای درمان ریزش مو و رشد مجدد آن مورد استفاده قرار گرفت.
شیرینی خشک (کوکی) با تکه های شکلات:

 


این خوراکی خوشمزه اولین بار در مهمانخانه ای در ماساچوست ساخته شد. ویکفیلد
صاحب این مهمانخانه با آرد و تکه های شکلات دسری برای مهمان ها درست کرده
بود اما شکلات ها کاملاً حل نشده بودند و چیزی شبیه کوکی هایی که امروز می
شناسیم به وجود آورده بودند. البته ناگفته نماند مهمان ها این دسر جدید را
پسندیده بودند و از آن تعریف می کردند (حق با آنها بود، نه؟)
مایکرویو:


سال 1945 یکی از مهندسان کارخانه ریتون، پرسی اسپنسر، هنگام کار با لامپ
های مگنترون (که در سیستم های رادار نظامی به کار می رود) متوجه شد که
شکلات داخل جیبش ذوب شده است. اسپنسرکه پرتوهای لامپ مگنترون را عامل ذوب
شدن شکلات می دانست تصمیم به اختراع دستگاهی جدید به نام مایکرویو گرفت و
بدین ترتیب اولین مایکرویو که 5 فوت ارتفاع داشت (!) به وجود آمد.
آتش بازی:


می گویند حدود2000 سال پیش یک آشپز چینی اشتباهاً زغال چوب، سولفور و نیترات
پتاسیم را با هم ترکیب کرد و در نتیجه چیزی شبیه آنچه امروز به عنوان آتش
بازی می شناسیم اتفاق افتاد. ناگفته نماند که همه این مواد امروزه در
آشپزخانه ها ی ما پیدا می شود.
صابون عاج (Soap lvory) :


ماجرااز این قرار بود که یکی از کارکنان کارخانه صابون سازی که محل کار خود را
برای صرف نهار ترک می کرد دستگاه صابون سازی را به اشتباه روشن گذاشت غافل
از اینکه این اشتباه به یک اختراع جالب منجر خواهد شد. مرد کارگر به
کارخانه بازگشت و ترس از توبیخ باعث شد که قضیه را از دیگران پنهان کند و
صابون های به ظاهر خراب را مخفیانه به فروش برساند. اما به زودی مشخص شد که
مشتری ها از مصرف این صابون راضی بوده اند و می خواهند دوباره از این
صابون ها استفاده کنند. بدین ترتیب کارخانه ساخت صابون های جدید را شروع
کرد و ظرف مدت کوتاهی به شهرت جهانی رسید.
خمیر بازی (Doh Play):این ترکیب غیرسمی به دست نمی چسبد و می تواند چندین بار مورد استفاده قرار
گیرد. این وسیله بازی در ابتدا ماده ای انعطاف پذیر وبتونه مانند بود و
برای پاک کردن آثار زغال سنگ از کاغذدیواری به کار می رفت. پس از جنگ جهانی
که گاز طبیعی جای زغال سنگ را گرفته بود و کاغذدیواری های قابل شستشو به
بازار آمده بود، کمپانی تولید کننده این ماده که خود را در معرض خطر
ورشکستگی می دید به فکر راه چاره افتاد و محصولات خود را به صورت خمیر بازی
روانه بازار کرد.
چیپس سیب زمینی:


اینمحصول پرطرفدار اولین بار توسط آشپزی به نام جورج کروم ساخته شد. یکی از
مشتری های رستوران که از سیب زمینی سرخ شده رستوران راضی نبود مرتباً آنها
را به آشپزخانه پس می داد و از تردنبودن آنها شکایت می کرد . آشپز رستوران
که عصبانی شده بود و دیگرحوصله شنیدن شکایت مشتری را نداشت سیب زمینی ها را
به صورت لایه های بسیار نازک خرد کرد، به آنها نمک اضافه کرد و در روغن
فرو برد. این چیپس های ترد و خوشمزه به زودی در سراسر آمریکا معروف شدند و
طرفداران زیادی پیدا کردند.
قهوه :


میگویند چوپانی از اهالی اتیوپی یا حبشه متوجه شده بود که وقتی گوسفندانش از
گیاهان قرمز رنگی که در اطرافشان روییده بود تغذیه می کنند، شادتر و سرحال
تر از همیشه به نظر می رسند. چوپان بعد از بررسی و امتحان این گیاه آن را
به یک پیشوای دینی نشان داد و در نهایت این گیاهان پس از سرخ شدن و جوشیدن
به عنوان یک نوشیدنی مورد استفاده قرار گرفتند.


تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1391 | 7:2 | نويسنده : ss

پدر بزرگ خالکوبی

(Tommy Wells) به عنوان پدر خالکوبی در بریتانیا شناخته می شود...سراسر بدن او با خالکوبی پوشیده شده که به 1000 عدد میرسد

او 69 سال سن دارد و 52 سال است که به این کار مشغوا است


تاريخ : یک شنبه 27 فروردين 1391 | 6:59 | نويسنده : ss

آنچه در هر 24 ساعت در اینترنت رخ می‌دهد


تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 12:13 | نويسنده : ss
JFQ2vPQem8.jpg cAhUmEWvju.jpg rQnuBoS9ZR.jpg PYAGvRSO3n.jpg qVCHWabZFL.jpg YobzUON9CK.jpg o2ZYV2SMBI.jpg hebPlHKQ53.jpg yiK5e5p1ps.jpg ogs62JprCE.jpg TB04VtSCCg.jpg 98XBm4kVS8.jpg hLrHoqWI65.jpg PWIDZsp4eq.jpg PNTqFuG6t9.jpg 1jEprzEh2J.jpg 3CjjDk6IVQ.jpg lvEFNDfYEs.jpg jKatb3XPch.jpg

تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 12:10 | نويسنده : ss1ـ اگر حرف مُفت را مي خريدند ، خيلي ها ميلياردر بودند.

2_ آدم « بی باک » از سوخت هسته ای استفاده می کند.

3ـ امروز همان راه حل های دیروز است.

4ـ سکوت به جرم پوزخند به عدالت محاکمه شد.

5_ فقط آدم های پُر حرف , سکوت ذخیره می کنند.

6ـ آنقدر در خودم فرو رفتم که سر از قوزک پایم در آوردم.

7_ کبوتر آزادی از آسمان هفتم تقاضای پناهندگی کرد.

8ـ بعضي ها روي شاخه نشسته و بعضي ها مشغول خوشه بندي.

9_ رشته سخن را بدست گرفت و کلاهی نو برای مردم بافت.

10 _ اگر ساقی چشمان تو باشد , یک استکان چای هم مستم می کند.

11 _ بیشتر اوقات افکارم را با سکوت , سانسور می کنم.

12ـ آجر فشاري هيچ نسبتي با گروه فشار ندارد.

13ـ اوج پرواز روزنامه نگارها خطوط قرمز است.

14ـ براي روشن كردن منظورش ، همه چيز را به آتش كشيد.

15ـ وضعش «توپ» بود ولی با یک «شوت» از میدان خارج شد.

16ـ دست هایم تصمیم گرفتند که مرا نه دست به سینه کنند و نه دست به کمر.

17 _ نقاش فقیر «درد» می کشید.

18ـ خر نادان ، دوست خوب خر سوار است.

19ـ در نبودنت ، خاطراتت خود نمایی می کند.

20_ مخالفان آزادی افق را با لکه های سیاه کدر کردند.

21ـ عشق زنی بود که سیگار نمی کشید و من ترکش کردم.

22_ عاشق با تلسکوپ و حسود با ميکروسکوپ به دنيا نگاه مي کند.

23_  بي توجهي شهرداري به دست اندازها يعني دست انداختن مردم.

24_  در روزهاي باراني اعداد در زير راديکال پنهان مي شوند.

25_  قشنگ ترين و زيباترين ساعت دنيا، ساعتي بود که ديدمت.

26_ وقتي گفتم حرف دلت را بزن، گفت گرسنه ام.

27_ با هجوم کلمات نفس قلم به شماره افتاد.

28_ خيلي ها تنها پشت گرمي‌شان آفتاب داغ است.

29_ بازداشتگاه عکس ها آلبوم است.

30_ بي دست و پاترين موجود مار است ولي همه از آن مي ترسند.

31_ شیرین ترین ماه , ماه عسل است.

32_ خیلی از موش ها حتی به گربه ها هم محل سگ نمی گذارند.

33_ خُر و پُف , همان پُر حرفی کردن در خواب است.

34_ برای گوش های سنگینش , نیاز به یک باربر داشت.

35_ کرم شب تاب , چراغ قوه حیوانات است.


تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 12:4 | نويسنده : ss
تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 8:38 | نويسنده : ss

به تصویر زیر دقت کنید.

در نگاه اول اینطور به نظر میرسد که مستطیل های آبی شیب دار هستند در حالی که اصلاً اینطور نیست.کاملاً موازی اند!


تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 8:33 | نويسنده : ss

فقط یه ایرانی میتونه 2 سال بره سربازی 30 سال تعریف کنه!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه وقتی میره مهمونی فوری از صاحبخانه بپرسه اینجا متری چند ؟؟؟

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه کمتر ازيک سال بعد از مهاجرتش به يه کشور ديگه، زبان ياد بگيره، وارد دانشگاه بشه، تازه شاگرد اول کلاس هم بشه!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه ماشین خودشو با ریموت قفل کنه, ولی بعدش 4 تا دستگیره رو امتحان کنه که ببیــنـه قفل شده یا نه!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه بعد از شنیدن صدای پیغامگیرِ تلفن بگه اِاا رفت رو پیغامگیرشون و سریعاً تلفن رو قطع کنه !!!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه وقتی میره عید دیدنی بعد از خوردن دو کاسه آجیل و شیرینی و انواع تنقلات پرکالری و در ادامه خوردن شام با مخلفات موقعی که به خوردن نوشابه یا دوغ میرسه جهت حفظ سلامتی دوغ رو انتخاب میکنه!

 

******
 


يكى از سرگرمى هاى خاص مردم ايران اينه كه :وقتى از مطب دكتر ميان بيرون،حساب كنن ببین اين دكتره روزى چقد درآمد داره!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه واسه یه خونه اجاره ای 40 متری یه تلویزیون ال ای دی 60 اینچی با سینما خانگی 8000 وات بیسیم بذاره!!!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه اول پاییز واسه بچش 500 هزار تومن ایکس باکس بخره بعد تا تابستون نزاره بچهه حتی یه بارم نیگاش کنه!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه برای ماشین پنج میلیونی که اقساطی خریده ، چهار میلیون لوازم اضافی وصل کنه ولی پول رفتن به دندانپزشک برای معالجه دندان خرابش را نداره!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه با ماشین خودش بره به محلی که آزمون رانندگی می گیرن که امتحان شرکت کنه!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه آخر شب بره مسواک بزنه،بعدش بره سر یخچال هرچی دید بخوره بعد بره بگیره بخوابه!!!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه کف خونش رو پارکت و سرامیک کنه بعد طوری اونا رو با فرش بپوشونه که عمرا هیچی دیده نشه ! تو پذیرایی دو سه دست مبل استیل و راحتی بذاره ولی باز یه گوشه چند تا پشتی هم بچپونه !

 

******
 


فقط در ایرانـــه که بعد از یک تصادف ساده ممکنه قتل اتفاق بیوفته!

 

******
 


فقط یه ایرانی تا تفویم سال جدید میرسه به دستش اول میگرده تعطیلی هاشو پیدا میکنه!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه اسپاگتی رو شونصد دقیقه توی آب جوش بجوشونه بعد هم مثل برنج دم کنه تا ته دیگی به قطر 5سانتی متر پیدا کنه، در صورتی که روی بسته بندی اون نوشته 7 دقیقه بجوشونید و با سس میل بفرمائید!

 

******
 


فقط یه ایرانی فکر میکنه اگه لوله بخاری رو با آلومینیم بپوشونه خونش چقدر شیک میشه !!!!

 

******
 


فقط يک ايرانی ميتونه با بوق ماشين هم سلام کنه، هم خداحافظی، هم فحش بده و هم تشکر کنه...

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه بعد از مسافرت چند روزه برای استراحت... بعد از بازگشت هم چند روز بخوابه واسه اون چند روز استراحت !!!

 

******
 


فقط یه ایرانی میتونه وقتی سوار پله برقی میشه بازم از پله ها بالا بره!!!

 

******
 


فقط تو ایرانه که کارت شارژی رو که مغازه دار 4700 میخره ، ما 5500 میخریم ولی 4900 شارژ میکنه و بهش میگن 5000 تومنی !!!!


تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 8:32 | نويسنده : ss
 
 
 
خیلی ها هنگام سفرهای هوایی دچار گوش درد مزمن می شوند، گوش شان می گیرد یا باد در گوش شان احساس می کنند اما کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا از گوش درد به علت تغییرات فشار پیشگیری کنید.
هفت صبح: خیلی ها هنگام سفرهای هوایی دچار گوش درد مزمن می شوند، گوش شان می گیرد یا باد در گوش شان احساس می کنند اما کارهایی وجود دارد که می توانید انجام دهید تا از گوش درد به علت تغییرات فشار پیشگیری کنید. عمل به این توصیه ها به شما کمک می کند:


 

1- خود را وادار کنید حین پرواز به مقدار کافی مایعات بنوشید. بهترین چیز آب است، حتی می توانید از نوشیدنی های کافئین دار استفاده کنید.

2- اگر به طور معمول هنگام سفر هوایی گوش درد می گیرید، حدود نیم ساعت پیش از بلندشدن و فرود هواپیما قرص های استامینوفن یا ایبوپروفن بخورید.

3- اگر کودک تان دچار گوش درد می شود و دست کم سه ساله است، بگذارید کودک یک آب نبات بمکد یا آدامس بجورد. همچنین می توانید یک شیشه شیر یا پستانک با خودتان همراه داشته باشید یا برای دادن شیر مادر به او حین سفر برنامه ریزی کنید.

4- خود را تشویق کنید که به طور مکرر خمیازه بکشید.

5- پیش از صعود و فرود هواپیما چرت نزنید، چراکه متعادل نگه داشتن فشار هوای درون گوش میانی هنگام خواب مشکل تر است.

به یاد داشته باشید رعایت اصول بهداشتی در مسافرت کمال اهمیت را دارد و همه کشورها دارای استانداردهای دقیق سلامتی و بهداشت محیط نیستند.

همچنین برای حفظ سلامت حین مسافرت به رعایت این نکات نیز توجه داشته باشید:

1- دست های تان را به طول کامل و مکرر با آب و صابون یا ژل ضدعفونی کننده بشویید.

2- تنها از آب جوشیده یا آب های بطری های دربسته استفاده کنید.

3- اطمینان حاصل کنید همه غذاهای مصرفی به طور کامل پخته شده اند و سبزی ها و میوه ها به نحو صحیح شسته و پوست کنده شده اند.

4- هر دارو یا واکسنی را که لازم است پیش از شروع سفر دریافت کنید.

5- هیچ حیوانی به خصوص سگ و گربه را با خود همراه نبرید.

تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 8:8 | نويسنده : ss
 
 
 
اندازه گیری فشار خون یکی از راه هایی است که از طریق آن می توانید به نوسانات فشار خونتان پی ببرید و از بروز خطرات احتمالی که از فشار خون بالا ناشی می شود، پیشگیری کنید

 

هفت صبح: اندازه گیری فشار خون یکی از راه هایی است که از طریق آن می توانید به نوسانات فشار خونتان پی ببرید و از بروز خطرات احتمالی که از فشار خون بالا ناشی می شود، پیشگیری کنید یا اینکه دست کم آن را کنترل کنید. اگر در خانواده سابقه فشار خون دارید، باید هر ماه فشار خونتان را چک کنید.

 می توانید یک دستگاه فشار خون برای خانه بخرید. بهترین مدل دستگاه فشار هم همان مدلی است که در مطب پزشکان وجود دارد. برای اینکه بتوانید اعداد دستگاه فشارسنج را تفسیر کنید، بی شک در ابتدا به راهنما نیاز دارید، جدول زیر به شما می گوید که اعداد دستگاه فشار خون چه پیامی برای شما دارند.

عدد سمت راست فشار دیاستولی یا حداقل را نشان می دهد که همان فشار سرخرگی در فاصله های بین ضربان هاست و عدد سمت راست، فشار سیستولی یا حداکثر را نشان می دهد که فشار سرخرگی در یک ضربان قلب است.

 

فشار خون حداکثر

فشار خون حداقل

تشخیص

درمان معمول

کمتر از 120

کمتر از 80

ایده آل

این عدد برای فشار خون عالی است و باید مراقب باشید که دچار تغییر نشود.

120 تا 129

80 تا 84

طبیعی

این فشار خون هم عادی است و نیازی به درمان خاصی ندارد.

130 تا 139

85 تا 89

طبیعی بالا (لب مرزی)

این عددها نشان دهنده این هستند که فشار خون شما لب مرز است. ورزش و رژیم غذایی کم چرب و کم نمک اصلی ترین راه برای پیشگیری از بیماری در آینده است.

140 تا 159

90 تا 99

فشار خون بالای درجه یک (خفیف)

پزشک شما به طور معمول ورزش، رژیم غذایی کم چرب و نمک را برای 3 ماه تجویز می کند و اگر این روش فشار خون شما را پایین نیاورد، ممکن است به داروهای فشار خون نیاز پیدا کنید

160 تا 179

100 تا 109

فشار خون بالای درجه 2 (متوسط)

اگر دستگاه فشار این عددها را نشان دهد شما به احتمال زید مجبورید برای همیشه از داروی روزانه کنترل فشار خون استفاده کنید. البته باید هر سال یکبار برای آزمایش مجدد به پزشک مراجعه کنید.

180 یا بیشتر

110 یا بیشتر

فشار خون بالای درجه 3 (شدید)

این فشار خون خطر حمله قلبی را دوبرابر و خطر سکته را چهاربرابر می کند. در این شرایط شما به تغییرات جدی در شیوه زندگی و احتمالا یک شغل جدید نیاز خواهید داشت.


تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 7:58 | نويسنده : ss

بابا نان داد !

 

می دانید اولین جمله ای که ما دراول دبستان یاد می گیریم چیه؟
.

.
.
… .
بابا آب داد بابا نان داد

می دانید اولین جمله ای که انگلیسها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟
.
.
.
من می توانم بخوانم و بنویسم

می دانید اولین جمله ای که ژاپنیها در اول دبستان یاد می گیرند چیه؟
.
.
.
من می توانم بدوم

و این است که ما همیشه چشممون دنبال دست پدر است کار از ریشه خراب است


تاريخ : شنبه 26 فروردين 1391 | 7:54 | نويسنده : ss
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی : علی سعیدیان رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش خراسان رضوی  از جذب نیروی قرارداد کار معین در استان خبر داد.


 

وی گفت: آموزش و پرورش خراسان رضوی جهت تأمین نیروی خدمتگزار و سرایدار واحدهای آموزشی استان ، نیروی واجدالشرایط مرد به صورت قرارداد معین جذب می کند.


 

سعیدیان افزود: داوطلبانی که متأهل و بومی هستند جهت ثبت نام به آدرس سایت www.razaviedu.ir حداکثر تا تاریخ 2 اردیبهشت ماه مراجعه کنند.

تاريخ : پنج شنبه 24 فروردين 1391 | 10:14 | نويسنده : ss

نظر شما درمورد این جمله گاندی چیست ؟
 
 

درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت؛ بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند.


کدام شاعران ایرانی در کنار فردوسی به خاک سپرده شده‌اند؟/ گزارش تصویری

 

از زمانی که حکیم ابوالقاسم فردوسی، در سال ۳۹۷ خورشیدی درگذشت و در باغ شخصی‌اش در توس خراسان به خاک سپرده شد، این دیار به زیارتگاه اهل ادب و معرفت ایران زمین تبدیل شد. در شهریور ۱۳۶۹، پیکر مهدی اخوان ثالث نیز در این باغ به خاک سپرده شد. در سال 1378، قطعه زمینی خارج از باغ آرامگاه حکیم توس به مقبرة الشعرای خراسان اختصاص یافت که تاکنون پیکر تعدادی از شاعران این مرز و بوم از جمله ذبیح اللّه صاحبکار (سهی)، عماد خراسانی و گلچین معانی در آن به خاک سپرده شده است.

آرامگاه فعلی فردوسی، در سال های 1343 تا 1347 با زیربنای 945 متر مربع در باغی به مساحت 60 هزار متر مربع ساخته شد.

ذبیح الله صاحبکار علاوه بر سرودن شعر در قالب های کلاسیک، پژوهش های گرانسنگی در عرصه ادبیات فارسی انجام داده است. این شاعر نامی خراسان در اسفند 1381 درگذشت.

عماد خراسانی که بهمن 1382 درگذشت، بیشتر به خاطر غزل هایش که بسیاری از آن ها در قالب تصنیف خوانده شده اند، شناخته می شود.

محوطه مقبرة الشعرای توس، بیرون از باغ آرامگاه فردوسی قرار دارد که بنای یادبود آن استوانه ای شکل است.

اخوان ثالث


تاريخ : چهار شنبه 23 فروردين 1391 | 8:50 | نويسنده : ss
 
 
 
برترین تصاویر مؤسسه نشنال جئوگرافیک در ماه مارس گذشته میلادی
 
 
 
 تابناک:       چالابی در دل سنگ، آریزونا Richard Barnesبچه کرگدن و مادرش، آفریقای جنوبی Brent StirtonWilliam  Albert Allard
 سگ‌های سورتمه، گرینلند Fritz Hoffmannکاروان شترها، قرقیزستان Tommy Heinrichصحرای نامیبیا Frans Lantingمحیط‌بان‌های کنیایی، بچه فیلی را با یک کاور از باران محافظت می‌کنند. Michael Nicholsماه کامل بر فراز کوه K 2 Tommy Heinrichتصاویری از مرجان‌های دریای سرخ Thomas P. Peschakصخره‌نوردی در سیاه چاله‌ای در استرالیا Carsten Peterاقیانوس سبز در مغولستان Mark Leongتانکر نفت غرق شده، خلیج فارس Thomas P. Peschakجزر و مد، اندونزی John Stanmeyer


تاريخ : چهار شنبه 23 فروردين 1391 | 7:5 | نويسنده : ss

تمایل به زندگی مجردانه و بی مزاحم

ازدواج جوانان مسئله مهمی است که بزرگترهای خانواده و بزرگان جامعه باید نسبت به انجام آن اهتمام ویژه داشته باشند زیرا در غیر این صورت مشکلات عدیده ای جوانان و جامعه را تهدید می کند. نویسنده این مطلب نگاهی اجمالی به پدیده افزایش سن ازدواج دارد .

جامعه ما در حال حاضر دو ویژگی بارز دارد: یکی اینکه جامعه ای جوان است و دوم آنکه در حال گذار از زندگی سنتی به زندگی مدرن است. این دو ویژگی اقتضائات و عوارضی دارد، که یکی از آنها مسئله ای به نام بالا رفتن سن ازدواج و نیز افزایش میل به تنها زیستی و زندگی انفرادی جوانان است.

مسئله بالا رفتن سن ازدواج و تمایل به زندگی مجردی، که دو روی یک سکه اند، هر چند دامن گیر پسران و دختران است اما از آنجا که پسر به لحاظ فیزیولوژیک و نیز فرهنگی هر چقدر سنش بالا برود مشکلی برای ازدواج ندارد (البته این از ناگواری های فرهنگ ماست و حقیقتا باید جو جامعه طوری باشد که پسرها نیز مجبور شوند در سنین پایین تر و مناسب تر ازدواج نمایند) بنابراین، این مسئله و مشکل بیشتر دامن گیر دختران است و در واقع معضلی است که در فرهنگ ما از آن با عنوان ترشیدگی دختران یاد می شود. (البته این تعبیر هرگز مناسب نیست ولی در جامعه رایج است) البته به نظر می رسد این پدیده بیشتر بستگی به ویژگی های فیزیولوژیک زن داشته باشد تا به شرایط محیطی و فرهنگی و حتی وجه فرهنگی آن را نیز می توان به نوعی ریشه دار در مسئله فیزیولوژیکی آن قلمداد کرد. چرا که بهترین سن باروری برای دختران زیر سن ۳۰ سالگی است و حداکثر سن مناسبی که اطبا برای باروری توصیه می کنند، ۳۵سالگی است و بارداری بالاتر از سن سی و پنج سالگی را برای مادر و کودک دارای عوارض منفی می دانند.

● علل بالا رفتن سن ازدواج

به هر حال آنچه امروز با آن روبه روییم دخترانی هستند که آهسته آهسته و با بالاتر رفتن سنشان، فرصت ازدواج را از دست می دهند و بیم آن است از این رهگذر هم خودشان و هم جامعه را در سالهای آینده دچار مشکلات و مسائل پیچیده ای هم از لحاظ تولید نسل تازه و هم از لحاظ اخلاقی و... نمایند. بالا رفتن سن ازدواج و وارد شدن دختران به سن تجرد قطعی علتهای متعددی می تواند داشته باشد که در ادامه به چند مورد از آنها می پردازیم.

۱ میل شدید به حضور در دانشگاه

یکی از مهم ترین علتها، میل شدید دخترها به حضور در دانشگاه است. متأسفانه دختران تمایل دارند تا در دانشگاه حضور پیدا کنند و از رهاورد آن ازدواج موفق تری نیز داشته باشند این تمایل به حدی شده که در برخی رشته ها حتی تا ۷۰ و ۸۰ درصد آن را دختران در اختیار گرفته اند. (در سالهای اخیر فضای بسیاری از دانشگاه های ما کاملا زنانه و دخترانه شده است.) البته حضور دخترها در دانشگاه این حسن را دارد که سطح دانش دختران را بالا می برد اما این عیب را نیز درچشم دارد که موجب می شود توقع دختران از ازدواج و همسر آینده و ایده آلشان بسیار بالا رود و عده قابل توجهی از آنان فرد ایده آل و مطلوب خود را به سادگی نیابند و در نتیجه تن به ازدواج ندهند و در فرجام کار، به زندگی مجردی و بی همسری روی آورند.

۲ حضور گسترده درادارات

از مسایل دیگر حضور بیش از حد و افسار گسیخته دختران و زنان در ادارات است. این مساله علاوه بر آنکه عرصه را بر مردان که نان آور اصلی خانواده محسوب می شوند و مهریه پرداز،تنگ کرده و موجب افزایش نرخ بیکاری پسران نیز گشته است( بیکاری ای که خود موجب بالا رفتن سن ازدواج در برخی پسران شده است) از سویی دیگر سبب شده سطح انتظار دختران به شدت افزایش یابد. زیرا دخترها برخلاف پسران، البته نه اکثر آنها، که اگر سر کاری روند و شغلی بیابند یکی از اولین فکرهایی که به ذهنشان خطور می کند ازدواج کردن و زن گرفتن است کاملا برعکس هستند و بسیاری از آنها پس از کسب شغل درآمد و موقعیت اجتماعی، به فکر مستقل شدن و به قول بسیاریشان، آقا بالا سر نداشتن و زندگی مجردی می افتند و این غرور و استغنا و احساس بی نیازی از شوهر، عامل دیگری است برای عدم تمایل آنان به ازدواج و اشتیاق به زندگی مجردی و بی مزاحم، که به ویژه در شهرهای بزرگتر حادتر است. مجید امیدی مدیرکل فرهنگی سازمان ملل جوانان درباره زندگی مجردی جوانان چنین می گوید:«آمار روی آوردن جوانان به زندگی مجردی در ۶ کلانشهر تهران، شیراز، مشهد ، اصفهان، تبریز و اهواز به ۳۰ درصد رسیده است و غم انگیزتر آنکه روز به روز دختران جوان تعداد بیشتری از این جامعه آماری را تشکیل می دهند. او روی آوردن جوانان و بچه های کشور به اتاقهای شخصی خود را مقدمه ای برای روی آوردن آنها به زندگی مجردی درسالهای بعدی زندگی خود دانست و افزود: درحال حاضر زنگ خطر زندگی مجردی درکشور زده شده و متاسفانه درمورد این مشکل هم سکوت می شود.»

همچنین ایرج وثوق جامعه شناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز براین باور است که «افزایش اشتغال زنان امروز که از زمینه های توسعه و مدرن شدن هرجامعه ای است باعث شده است آنها از نظر مالی به استقلال رسیده و این عمل باعث می شود این استقلال را در سایر زمینه ها نیز خواستار باشند. اولین گام استقلال طلبی این افراد رها شدن از سلطه خانواده است. او به اشکال متفاوت فرهنگی، قومی و طبقه اجتماعی دختران در روی آوردن به زندگی مجردی اشاره کرد وافزود: درحال حاضر در جامعه ما بیشتر دخترها به بهانه ادامه تحصیل از شهر و خانواده خود جدا می شوند و این اولین قدم در روی آوردن آنها به زندگی مجردی در سالهای بعد است. مدرس دانشگاه علامه در ادامه چنین می گوید: در حال حاضر در تمام اجزای جامعه ما تقابل میان سنت و مدرنیته مشهود است و در این فضا افراد در یک نوع سرگردانی زندگی می کنند. در همین راستا تمایل به زندگی مجردی در طبقات پایین و سنتی جامعه به مراتب کمتر بوده و مانند سایر فعالیتهای اجتماعی متولی این آزادی زنان و دخترانی از طبقه میانی جامعه هستند.»

● تمایل به زندگی مجردانه و بی مزاحم

بنابراین همانطور که همگان می بینند و می شنوند و می دانند، امروز معضل روی آوردن پسران و دختران به زندگی مجردانه و بی مزاحم و بی دردسر، بسیار جدی شده است و مقصر اصلی نیز در این بین بیشتر مسئولان و خانواده ها و البته خود جوانان هستند و به نظرم تا حدودی هم دختران مقصرترند. تفکرات فمنیستی در میان دختران به ویژه دخترانی که خود را مدرن و روشنفکر می پندارند در سالهای اخیر به شدت گسترش یافته و این خود از عوامل میل به زندگی مجردی و بی همسری شده زیرا فمنیست ها معتقدند زنان بدون مرد مثل ماهی بدون دوچرخه هستند یعنی هیچ احتیاجی به مردان ندارند و همچنین معتقدند و عقایدشان را با روش های مختلف ترویج می کنند که زنی که با مردی ازدواج کند مانند آن ست که با دشمن دست دوستی دهد، این عقاید شاید برای عده ای مضحک به نظر آید اما باید بپذیریم که عده زیادی از دختران مدرن و روشنفکر به این دست عقاید مغرورانه و زن پرستانه هرچند به صورت سربسته باور دارند.

● راهکارها

در هر صورت برای مواجهه با این معضل باید کارهای متعددی انجام داد که مهمترین آنها عبارتند از: تفکیک جنسی دانشگاه ها: این کار باعث می شود اشتیاق شدید بخشی از دختران به حضور در دانشگاه و تلاش برخی از آنان برای شوهریابی یا خدایی نکرده دوست یابی در چنین محیط هایی، کاسته شود، زیرا اساسا دانشگاه نهادی برای همسریابی نیست که کسی به این امید به دانشگاه رود؛ و اگر کسی حقیقتا قصد همسریافتن دارد باید از رهگذر خانواده اقدام کند زیرا بی شک مطمئن ترین و باصلاحیت ترین نهاد برای همسریابی هنوز هم خانواده است.

همچنین باید قوانینی وضع شود که بومی گرایی در پذیرش دانشجو بیش تر شود و اگر امکانپذیر باشد به صددرصد برسد (متاسفانه تعداد زیادی از خانه های مجردی و زندگی های مجردی از آن دانشجویانی است که برای تحصیل دل از یار و دیار خود کنده اند و در سنین ۱۸ و ۱۹ سالگی بالاجبار در شهری دیگر ساکن شده اند این نحو از زیست مجردی، به علت از دست دادن نظارت خانواده و اقوام و آشنایان و نیز تنها ماندن جوانان و احساس غربت و بی کسی ایشان تبعات بسیار منفی هم از لحاظ روحی و روانشناسانه و هم از لحاظ اخلاقی و اجتماعی دارد البته برای دختران این عارضه مضاعف را نیز دارد که دربهترین سنین ازدواج، به دلیل دوری از خانواده و خویشان وآشنایان، امکان خواستگار داشتن و ازدواج کردن را از دست می دهند والبته بدتر از آن این است که، داشتن زندگی مجردی در دوران دانشجویی، خود درحکم تمرین و تجربه ای می شود برای زندگی مجردی فارغ البالانه و بی مبالاتانه و ولنگارانه پس از فارغ التحصیلی به ویژه برای پسران. پس امیدواریم که بومی گرایی چه در دانشگاههای ملی و چه آزاد در راس امور قرارگیرد زیرا از هرکار فرهنگی موثرتر است. از کارهای دیگری که باید برای کاهش خانه زندگی های مجردانه کرد، وضع قوانین و مقرراتی است که امکان نظارت بیشتر بر بنگاههای مسکن واملاک، به منظور کنترل و محدود کردن و اجاره دادن یا فروختن خانه و مسکن به افراد مجرد را فراهم کند.

البته مهم ترین کاری که در این زمینه باید کرد اقدام به موقع خانواده ها برای ازدواج و همسر دادن به جوانان است (پدر و مادر و حتی خویشان وآشنایان وظیفه دارند تا جوانان مجرد نزدیکان خود را همسر دهند و این فرهنگی قرآنی است، زیرا در قرآن جایی که سخن از عفت و خویشتنداری است، خطاب خدا به خود جوانان است:«ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله: و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پیشه کنند تا خداوند آنانی را به فضلش بی نیاز سازد ۳۳ نور» ولیکن جایی که سخن از ازدواج است به والدین و اطرافیان و دولت اسلامی امر می شود که جوانان خود را به ازدواج درآورند: وانکحوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم: مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بی نیاز می سازد، خداوند واسع و آگاه است. نور (۳۲). بنابراین همه وظیفه دارند و مسئولیت دارند که جوانان مجرد را همسر دهند و حتی جا دارد برخی باورهای سنتی و عرفی که ریشه ای در دین و آیین نیز ندارند، مثل ضرورت خواستگاری پسر از دختر، زیر پاگذارند و از هر فرصتی برای ازدواج دادن جوانان استفاده کنند. البته دولت اسلامی نیز وظیفه دارد که هرچه در توان دارد در طبق اخلاص نهد و به امر ازدواج به هنگام جوانان به عنوان یک مساله درجه یک و اساسی جامعه بنگرد و بداند که هرچه سن ازدواج بالا رود و زندگی های مجردی نضج گیرد و قبح آن بریزد، ارکان اخلاق و ایمان جامعه متزلزل تر خواهد شد. در واقع هر خانه مجردی درحکم یک انبار باروت است که امنیت و حیات اخلاقی اجتماع را تهدید می کند.

یکی دیگر از راههای مبارزه با خانه زندگی های مجردی مساله استخدام در ادارات است؛ در ادارات و نهادها باید طوری شود که افراد متاهل دارای اولویت استخدام باشند و حتی در صورت امکان افراد مجرد به شرط متاهل شدن استخدام شوند. (متاسفانه درسالهای اخیر شاهد خیل به کارگیری دختران مجرد در همه نهادها و دستگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی هستیم، امری که دلیل آن حقیقتا مبهم و غیر شفاف می نماید) همچنین، اختصاص سهمیه به دانشجویان متاهل در مقاطع تحصیلات تکمیلی، نیز کوتاه کردن مدت سربازی برای پسران متاهل، از اقدامات بسیار مفید و تشویق کننده به ازدواج و تشکیل خانواده می تواند باشد. (البته به نظر می رسد دوسال سربازی آن هم در زمان صلح کمی طولانی باشد، کسانی که به خدمت مقدس سربازی رفتند تایید می کنند که سربازها و افسران وظیفه کار چندانی برای انجام دادن ندارند و چه بسا نیروی آنها هدر می رود. به نظر می رسد کاهش مدت سربازی به یکسال و نیم و یا یک سال می تواند فواید و محاسن زیادی داشته باشد گرچه این کار احتیاج به پژوهش و تحقیق بیشتری دارد) کار دیگری که می توان انجام داد کوتاه کردن دوران تحصیل در دانشگاه است به نظر می رسد با حذف برخی دروس عمومی و یا تخصصی زاید، بتوان دوران کارشناسی را به سه سال تقلیل داد، این پیشنهادی است که جا دارد بیشتر روی آن تتبع شود.

البته جا دارد صدا و سیما نیز از اشاعه و ترویج خانه زندگی های مجردی و نشان دادن شخصیت ها و قهرمانانی که درسنین بالا و نسبتا سالخوردگی تازه به فکر ازدواج و تشکیل خانواده می افتند، در فیلم ها و سریالهای خود، احتراز کند.م:ایران ویج


تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1391 | 7:31 | نويسنده : ss

کوچک ترین مقاصد گردشگری جهان

مالتا
جزیره مالتا با وسعتی در حدود 316 کیلومتر، از جمله مقصدهای شناخته شده در حوزه گردشگری جهان به شمار می‌آید که جاذبه هایی فرهنگی و تاریخی از انواع فعالیت های بشری را در خود جای داده است. در این جزیره کوچک اماکن متعددی همچون باغ ها، موزه ها، دژها و قلعه های باستانی که به دست شوالیه های «سنت جان» ساخته شده اند، دیده می‌شود و گردشگران می‌توانند سیاحتی به یادماندنی را در تورهای زمینی و دریایی این جزیره که مملو از آثار تاریخی است، تجربه کنند.


از جاذبه های مهم مالتا، تفریحات دریایی آن است. وجود صدها خلیج و دماغه در این منطقه همراه با غارهای طبیعی متعدد، فضایی دلنشین را برای گردشگران مهیا کرده است.


مالدیو
مالدیو که کشوری متشکل از هزار جزیره است و وسعتی در حدود 298 کیلومتر مربع دارد، از بهترین سواحل گرمسیری جهان و به مقصد اصلی ماه عسل برای زوج های جوان مشهور است.


آب های گرم و شفاف اقیانوسی این جزیره که منظره ای زیبا از حیات دریایی را نیز به تصویر می‌کشد، جاذبه ای منحصر به فرد را برای سپری کردن ایامی‌ خوش برای گردشگران به وجود آورده است. شنا، ورزش های آبی و موج سواری ازجمله تفریحاتی است که گردشگران در آب های مالدیو به انجام آنها می‌پردازند.
سنت کیتز و نویس
کشور کوچک سنت کیتز و نویس حاصل پیدایش دو جزیره آتشفشانی است که مساحتی 261 کیلومتر مربعی را در حاشیه دریای کاراییب به خود اختصاص داده است. از زیبایی های توریستی این کشور دو قسمتی می‌توان سواحل شنی زیبا، جنگل های باران زای پر آب، مخروط های آتشفشانی قله نویس و ایستگاه راه آهن زیبای سنت کیتز را نام برد.جزایر مارشال
کشور 181 کیلومتر مربعی جزایر مارشال متشکل از جزایری زیبا، صخره های مرجانی و آب شفاف و روشن است که سالانه شمار زیادی از گردشگران از آن دیدن می‌کنند. از دیگر جاذبه های این منطقه کشتی های غرق شده متعلق به جنگ جهانی دوم است که غواصان بسیاری را به سوی خود جلب می‌کند.


مرداب های زیبا، سکونتگاه و قبرستان سربازان، ارتفاعات دیدنی و گودال هایی که توسط بمب های هیدروژنی سال 1954 در این منطقه ایجاد شده است از جاذبه های گردشگری جزایر مارشال به شمار می‌آید.

لیختن اشتاین
کشور 160 کیلومتر مربع لیختن اشتاین را می‌توان تلفیقی منحصر به فرد از سنت و مدرنیته دانست. مرکز رسانه های هنری لیختن اشتاین ازجمله مناطقی است که می‌توان اطلاعات جامعی درباره مناطق گردشگری این کشور در آن به دست آورد.


از جمله این جاذبه ها، اسکی در پارک پوشیده از برف «مالبی» است. مرکز تربیت عقاب، شاهین، قوش و دیگر پرندگان شکارچی نیز از دیگر مناطق توریستی این کشور به شمار می‌رود.
سان مارینو
جمهوری سان مارینو کشوری است که در شبه جزیره ایتالیا قرار دارد. از جاذبه های توریستی این کشور می‌توان به پیست برگزاری مسابقات فرمول یک، کلیسای سن پیترو و کاخ دولتی اشاره کرد. موزه شگفتی ها که خانه ای برای نمایش اشیایی عجیب و غریب از سرتاسر جهان است، از دیگر اماکن تفریحی این کشور محسوب می‌شود.


آکواریوم بزرگ سان مارینو و موزه اتومبیل ها که بیش از 100 اتومبیل را در خود جای داده است در زمره پربیننده ترین جاذبه های توریستی این کشورند.
توالو
کشور توالو سرزمینی کوچک به وسعت 26 کیلومترمربع است که از صخره های مرجانی، جزایری کوچک و چندین مرداب تشکیل شده است. این منطقه توریستی از سواحلی زیبا برخوردار است که سراسر آن را ریف ها و نخل ها در بر گرفته و در برابر آب های کم عمق و عمیق آن سر برافراشته اند. این کشور محیطی منحصر به فرد دارد که بهترین و برترین دارایی آن به شمار می‌آید.


موناکو
کشور شاهزاده نشین موناکو در منطقه ریویرا در فرانسه که محدوده ای به وسعت 98/1 کیلومتر مربع را تشکیل می‌دهد، از جاذبه هایی زیبا برخوردار است. باغ عجایب موناکو که نمایشگاهی از گیاهان عجیب و متنوع است ازجمله این جاذبه هاست. از دیگر جاذبه های دیدنی این شهر می‌تنوان به تجهیزات دریانوردی به نمایش درآمده در موزه اقیانوس شناسی و مجسمه های مومی‌موجود در موزه مومی‌شاهزادگان موناکو اشاره کرد. تماشای ساعات جا به جایی نگهبانان کاخ «پلاس دو پاله» و بنای زیبای «تروفی دز آلپ» از دیگر جاذبه های توریستی این شهر به شمار می‌آید.


واتیکان
شهر وایتکان، کوچک ترین ایالت یا کشور استقلال یافته جهان است که حدود 800 نفر جمعیت دارد و مساحتی در حدود 44/0 کیلومتر مربع را در برمی‌گیرد. کلیسای «سن پیتر» که مشهورترین کلیسای کاتولیک های جهان است در این شهر قرار دارد. در جلوی این کلیسا، میدانی به همان نام وجود دارد که ستونی هرمی‌ شکل در مرکز آن نصب شده است. کاخ واتیکان که مقر پاپ محسوب می‌شود زمینی به مساحت 14 جریب را اشغال کرده است. علاوه بر این جاذبه ها، بخشی به نام باغ های وایتکان در این محدوده وجود دارد که شامل کلیساها، ادارات، ساختمان ها، آبشارها و برج ها می‌شود.


تاريخ : سه شنبه 22 فروردين 1391 | 7:29 | نويسنده : ss

زن های معروف دنیا چه ماشینی سوار می شوند...
1- کامرون دیاز: بازیگر آمریکایی، ایتالیایی، آلمانی و کوبایی است که تاکنون یکبار نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شده است . کامرون دیاز از شانزده سالگی وارد دنیای بازیگری شد. بعد از بازی در فیلم ماسک، کامرون دیاز درخواستهای زیادی از طرف چند فیلمساز برجسته برای بازی در فیلمهایشان دریافت کرد. در پاییز سال ۲۰۰۰، خودرو این خانم بازیگر پورشه توربو کابریولت است.


2- کیت میدلتون: همسر پرنس انگلیسی قبل از ازدواجش یک ماشین بسیار ساده و معمولی را استفاده می کرده است . ماشین کیت آئودی ای ۳ است. آئودی ای ۳ خودرویی است که از سال ۱۹۹۶تا کنون تولید شده‌است. این خودرو در کلاس خودرو کامپکت قرار گرفته، طراحی آن موتور جلو، خودرو محور جلو، خودرو چهار چرخ محرک بوده ‌است.


3- پاریس هیلتون: یک هنرپیشه و خواننده آمریکایی است . پاریس هیلتون از وارثان هتل های زنجیره ای هیلتون است . پاریس همیشه از خودروهای گران قیمت و زیبا استفاده می کند . خودرو پاریس رولز رویس است.


4- سارا جسیکا پارکر: سارا بازیگر موفق امریکایی است که در تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۶۵ در اوهیو در خانواده ای شلوغ به دنیا امد ، والدینتش پس از به دنیا آمدن سارا از یکدیگر جدا شدند . خودرو او تویوتا پریوس است . تویوتا پریوس خودرویی است که از سال ۱۹۹۷ تا کنون تولید شده است.5-آنا موگلالیس: بازیگر فرانسوی است . او دارای یک موتور پیاجیو است . شرکت پیاجیو سومین و یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده موتور سیکلت جهان است.


6- اوا مندس: اوا مندس بازیگر کوبایی – آمریکایی است که در فیلم‌هایی همچون روزی روزگاری در مکزیک بازی کرده است . ماشین مندس لکسوس آر ایکس است . لکسوس زیر مجموعه‌ای از شرکت تویوتا و شعبه سازنده خودروهای لوکس و گران قیمت تویوتا می‌باشد.


7- هایدی کلوم: این زن مشهور امریکایی – آلمانی متولد ۱ ژوئن سال ۱۹۷۳ است . کلوم همسر خواننده انگلیسی ، سیل است . او در خیابان های لس آنجلس با ماشین بنتلی می راند. بنتلی شرکت خودروسازی انگلیسی که سازنده خودروهای زیبا می‌باشد این شرکت در سال ۱۹۱۹ بدست والتراوون بنتلی بنا نهاده شد. اما این شرکت در سال۱۹۹۸ توسط گروه فولکس‌ واگن خریداری شد و از آن سال زیر مجموعه این شرکت شمرده می‌شود .8-ناتالی پورتمن: این بازیگر مشهور متولد ۹ ژوئن سال ۱۹۸۱ است . چندین بار نامزد دریافت جوایز گوی طلایی و اسکار شده‌است. او در سال ۲۰۱۱ در هشتاد و سومین دوره مراسم اسکار برای بازی در فیلم قوی سیاه برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد . ماشینی که پورتمن استفاده می کند یک تویوتا پریوس است.

9- مگان فاکس: مگان متولد ۱۶ مه سال ۱۹۸۶ است . او یک بازیگر امریکایی است . ماشین مگان بنز است .