تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
                                 روز دیگری آمد...

 

ساعت دلت را روی شادی تنظیم کن...

 

             تا با هر تیک تاک لبخندت پر رنگ تر شود.

 

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
 
 
 

تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
همیشه با خدا بمان

 

                         چتر پروردگار بزرگترین چتر دنیاست.

 

 

 

 

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
به صلاحت نیست حتی یک روز هم شکرگزاری

 

   را از دست بدهی. آرزوهای تو به آن وابسته است.

 

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
خواسته هایی که در قالب کلمات بیان شوند

 

                                              قدرتی شگفت انگیز دارند.

                  

                                              (دیپاک چوپرا)

 

 

 

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
خدا حرف هایش را در دنیای اطراف ما نوشته است...

 

فقط کافی است به اتفاقات زندگی ات توجه کنی و

 

ببینی خدا در تمام لحظات روز کلمات و خواستش

 

    را کجا می نویسد.(پائولوکوئلیو)

 

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
به ندای قلبت گوش بسپار..قلبت همه چیز را می داند.

 

چون روح جهان را می بیند و یک روز نزدش باز

 

   خواهد گشت.

 

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
در زندگی اتفاقاتی رخ می دهد تا ما را به مسیر حقیقی

 

   افسانه ی شخصی مان بکشد.

 

اتفاقات دیگری رخ می دهد تا بتوانیم آن چه را که

 

     آموخته ایم به کار ببریم و سرانجام اتفاقاتی رخ

 

     می دهد تا به ما بیاموزد.

 

 


تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss
 
 
 

تاريخ : 12 مرداد 1395 | 8:10 | نويسنده : ss