تاريخ : دو شنبه 29 شهريور 1395 | 7:57 | نويسنده : ss

http://roohola2004.blogfa.com/

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است

 در بند سر زلف نگاری بوده است

این دسته که بر گردن او می بینی

دستی است که بر گردن یاری بوده است


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
Image result for ‫تصاویر زیبای سواحل‬‎
 
 
آرامش به معنای آن نیست که صدایی نباشد...!!
 
               مشکلی وجود نداشته باشد...!!
 
 
آرامش یعنی:
 
در میان دغدغه ها، صداها، مشکلات و کار سخت
 
 
دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را
 
 
تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری.
 
 
آرزومندم با آرامش به معنای واقعی آرام بمانید.

تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss

مطالب جالب و خواندنی, عکس نوشته های زیبا

28

 

 

 


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
Image result for ‫تصاویر عید قربان‬‎

تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
اعتبار و خوشنامی از دریچه ی چشم دیگران

 

   معنا می شود، کنترل آن در دست شما نیست.

 

تنها چیزی که عنان اختیارش را در دست دارید،

 

     شخصیت شماست.

                                          (وین دایر)

 

Image result for ‫تصاویر دشت زیبا از گل‬‎

 


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
لازم نیست برای طولانی زیستن به روزهای زندگیت

 

   اضافه کنی...

 

تلاشت این باشد که زندگی را به روزهایت اضافه کنی.

 

Image result for ‫تصاویر زیبا از زیباترین مکانهای تاریخی‬‎
 

 


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
Image result for ‫تصاویر زیبا از زیباترین مکانهای تاریخی‬‎
 
خداوند بنده اش را خیلی دوست دارد و
 
                                            هرگز ترکش نمی کند...
 
 
دوره ی امتحان و رنج همان زمانی است که خداوند تو
 
                                       را درآغوش خود گرفته است.

تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
آدم های مهربان از سر احتیاج مهربان نیستند...

 

   آنها دنیا را کوچکتر از آن می بینند که بدی کنند!

 

آنها خود انتخاب کرده اند که نبیننند ...نشنوند و به

 

     روی خود نیاورند...نه اینکه نفهمند!!

 

هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای مهربان است...

 

    سکوتشان را به پای بی عیب بودن خود نگذارید!!!


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
خندیدن یک نیایش است...!!

 

                           اگر بتوانی بخندی و بخندانی....

 

                          آموخته ای که چگونه نیایش کنی...

 

Image result for ‫تصاویر زیبا از خنده ی زیبای کودک‬‎

 


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما

 

                          آنقدر بدی....!!!

 

که هیچ یک از ما حق این را نداریم که از دیگری

 

                          عیب جویی کنیم!!

 

 

Image result for ‫تصاویر زیبای ساحل‬‎

 


تاريخ : 29 شهريور 1395 | 7:54 | نويسنده : ss
Image result for ‫تصاویر عید غدیر‬‎